Organisasjonshjulet

Klubbutvikling er alle tiltak i klubben (møter, kurs, prosesser) som bidrar til å utvikle klubben fra en nå-situasjon mot en enda bedre framtidig situasjon.

Klubbutviklingsprosesser skal foregå i eller så nært klubben som mulig, med så mange av klubbens medlemmer som mulig. Da er sjansen størst til å foreta ønsket endring.

Hva kan NJF tilby?

Organisasjonshjulet viser hovedområdene i alle klubber. Om klubben fokuserer på å ha en god balanse mellom alle de seks områdene i hjulet, vil klubben fungere godt.

NJF tilbyr kompetanseheving innenfor flere av områdene.

Klubbesøk

Klubbesøk er en enkel og nyttig måte for NJF å ha direkte dialog med egne klubber. Målgruppen er styret og andre tillitsvalgte i klubben. Hensikten er å ha en samtale om hva som er status i klubben, diskutere klubbens utfordringer, og se på hvor klubben ønsker å være i en fremtidig situasjon.

Klubben vil få hjelp, råd og veiledning om de viktigste behovene til klubben. Sammen skal klubben og deres tillitsvalgte bli enige om hvilke områder som det ønskes fokus på og deretter gjøre noen prioriteringer.

Startmøte

Et startmøte vil bidra til å bevisstgjøre klubben om de mulighetene som finnes. Målet med møte er å komme fram til konkrete tiltak i klubben for å få den til å fungere bedre og samtidig ivareta medlemmenes ønsker om aktivitetstilbud. Sammen analyserer vi klubbens ståsted og lager en konkret fremdriftsplan.

Alt dette gjøres sammen med klubbens ressurspersoner. Ressurspersoner i denne sammenheng er alle, unge og gamle, som ønsker å bidra til å utvikle klubben.

Dette er en engasjerende og motiverende prosess der klubben og dens medlemmer settes i sentrum.

Ønsker din klubb et startmøte, kontakt NJF eller klubbens tilhørende idrettskrets.

Virksomhetsplan

  • Hva og hvem er klubben til for?
  • Hvorfor driver vi med det vi gjør i klubben?
  • Hvilke verdier står klubben vår for, og hvilke mål jobber vi mot?

Er det vanskelig å svare på overnevnte spørsmål er virksomhetsplan en nyttig prosess som har som mål å svare på spørsmålene.

Målgruppen for denne prosessen er alle lederne i klubben. Med ledere menes alle som har et ansvar for å lede noen andre i klubben, både styret, trenere, valgte og oppnevnte komiteer og utvalg, ansatte, og personer i andre typer lederverv i klubben.

Ønsker din klubb å lage en virksomhetsplan, kontakt NJF eller klubbens tilhørende idrettskrets.

Klubbguiden

I klubbguiden har vi samlet sammen nyttig informasjon, samt en rekke verktøy, maler og tiltak som er viktig og relevant for klubbens styre og ledelse.

Du kan se hvordan man stifter et idrettslag og hvilke lover og regler som gjelder. På sidene er det i tillegg informasjon og tips om støtteordninger og idrettsavtaler som kan bidra til en god klubbøkonomi.

Klikk deg videre til klubbguiden.

Klubbens styrearbeid i praksis

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Alle idrettskretsene og flere særforbund leverer kurset.

Ta kontakt med NJF eller klubbens tilhørende idrettskrets.

Kurstilbud

Norges Judoforbund tilbyr flere ulike kurs innenfor områdene:

  • Trener
  • Dommer
  • Arrangør
  • Leder

Les mer om vårt kurstilbud her.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier