Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Frist for avholdelse av årsmøter i idrettslag utsettes til 15. juni

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær i dag besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon […]

Les mer

Spillemidler til utstyr 2019

EJU-samarbeid: Judo Lessons at School

Grasrotandelen 2019: Enda mer til judoklubber!

Rekordstor utbetaling av Momskompensasjon!

[Nyhetsarkivet]

Klubbutvikling

Hva er klubbutvikling?

Klubbutvikling er alle tiltak i klubben (møter, kurs, prosesser) som bidrar til å utvikle klubben fra en nå-situasjon mot en enda bedre framtidig situasjon. Klubbutviklingsprosessene skal foregå i eller så nært klubben som mulig, med så mange av klubbens medlemmer som mulig. Da er sjansen størst til å foreta ønsket endring.

Bildet under viser sammenhengen i klubbutviklingsprosessene.

Modell klubbutvkling

 

Hva kan NJF tilby?

Organisasjonshjul

Organisasjonshjulet viser hovedområdene i alle klubber. Hvis klubben fokuserer på å ha en god balanse mellom alle de seks områdene i hjulet, vil klubben fungere godt.

NJF har ulike kompetansehevende tilbud innenfor alle de seks områdene:

Klubbesøk:

Klubbesøk er en enkel og nyttig måte for NJF å ha direkte dialog med egne klubber. Målgruppen for besøket er styret og andre tillitsvalgte i klubben. Hensikten er å ha en samtale om hva som er status i klubben, diskutere klubbens utfordringer, og se på hvor klubben ønsker å være i en fremtidig situasjon.
Klubben vil få hjelp, råd og veiledning i forhold til de viktigste behovene til klubben. Sammen skal klubben og deres tillitsvalgte bli enige om hvilke områder som det ønskes fokus på og deretter gjøre noen prioriteringer.

Startmøte:

Et startmøte vil bidra til å bevisstgjøre klubben om de mulighetene som finnes. Målet med møte er å komme fram til konkrete tiltak i klubben for å få den til å fungere bedre og samtidig ivareta medlemmenes ønsker om aktivitetstilbud. Sammen analyserer vi klubbens ståsted og lager en konkret fremdriftsplan.
Alt dette gjøres sammen med klubbens ressurspersoner. Ressurspersoner i denne sammenheng er alle, unge og gamle, som ønsker på bidra til å utvikle klubben.
Dette er en engasjerende og motiverende prosess der klubben og dens medlemmer settes i sentrum.

Virksomhetsplan:

– Hva og hvem er klubben til for?
– Hvorfor driver vi med det vi gjør i klubben?
– Hvilke verdier står klubben vår for, og hvilke mål jobber vi mot?

Er det vanskelig å svare på overnevnte spørsmål er virksomhetsplan en nyttig prosess som har som mål å svare på spørsmålene.
Målgruppen for denne prosessen er alle lederne i klubben. Med ledere menes alle som har et ansvar for å lede noen andre i klubben, både styret, trenere, valgte og oppnevnte komiteer og utvalg, ansatte samt personer i andre typer lederverv i klubben.

Klubbens styrearbeid i praksis:

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Klubbene anbefales å ta dette kurset etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i styret får et felles utgangspunkt. Alle idrettskretsene og flere særforbund leverer kurset. Ta kontakt med Norges Judoforbund for å bestille kurs, så vil dere få en utdannet kursholder på besøk!

Den Norske Judoskolen:

NJF tilbyr ulike kurs innenfor områdene trener, dommer, leder og arrangør


Sideoppdatering: 11. februar 2020, kl. 9:00