Se oversikt over aktuelle støtte- og tilskuddsordninger til judoklubber.

De første ordningene forvaltes av Norges Idrettsforbund eller andre nasjonale virksomheter.

I tabellen lenger ned ligger oversikt over NJFs egne støtteordninger. Alle klubber tilknyttet Norges Judoforbund kan benytte søknadsskjemaet nederst på siden for å søke om støtte til egne prosjekter og aktiviteter.

Spillemidler til utstyr

Etablert ordning med støtte til judomatter og tjukkaser, samt rekrutteringspakker med drakter (kun ferdige pakker, godkjent av NJF).

Støtte inntil 1/3 av kostnadene. Sentral søknadsordning gjennom NIF som annonserer retningslinjer og søknadsinformasjon. Søknadsfrist i månedsskiftet februar/mars, for utstyr kjøpt (fakturadato) året før.

Les mer informasjon om utstyrsmidlene.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Tilskuddordning fra Kulturdepartementet (KUD). Midlene er rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

Idrettsrådene fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD. Alle idrettslag som har oppfylt sine medlemsforpliktelser og har et tilbud til barn og ungdom, har krav på midlene. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte. Årlig tildeling.

Les mer om LAM-ordningen. 

Momskompensasjon

Forvaltes av Lotteri og stiftelsestilsynet. Hele frivillig sektor er søknads-berettiget. Idrettslag som har en brutto omsetning på under kr 5 millioner søker om momskompensasjon samtidig med rapportering av medlemsopplysninger til NIF (frist 30. april).

For å søke om momskompensasjon må idrettslaget kunne fremlegge et revidert regnskap som er godkjent av årsmøtet (som avholdes innen 31. mars).

Les mer om ordningen med momskompensasjonen.

Grasrotandelen

Klubben mottar 7 prosent av spillinnsatsen til spilleren hos Norsk Tipping. Grasrotandelen betales av Norsk Tipping, ikke av spilleren. Registrering i Frivillighetsregisteret, ingen frist. Ordningen foregår hele året.

Les mer om grasrotandelen.

Grunnstøtte / aktivitetsstøtte

Mange idrettskretser / fylkeskommuner / kommuner har egne støtteordninger. Oslo Kommune støtter for eksempel idrettslagene sine med 250,- kr per medlem under 25 år.

Lokale frister, hele året. Søk informasjon hos din idrettskrets, eller hos kommunen.

Søknadsordninger i Norges Judoforbund

MatteleasingNJF finansierer klubbens kjøp av matter, og klubben betaler ned kjøpet over fem år. Gjør det lettere å finansiere nye matter for klubben. Man kan søke om inntil 100 kvm judomatter.
Søknadsfrist sammenfaller med spillemidler til utstyr. Egen søknadsskjema.
Les mer om ordningen og søk her.
ParajudoKlubber kan søke om støtte til utstyr, aktivitet, rekruttering og kompetanseheving for utøvere og trenere. Det oppfordres spesielt til å søke om støtte til rekruttering.

Årlig søknadsfrist 1. november. Klubber kan søke om støtte for inneværende år eller om fremtidig støtte.

Benytt søknadsskjema under for å søke.

Av NJFs tildelte frie paramidler utbetales minimum 70% etter antall registrerte para-utøvere i idrettsregistreringen, mens resten fordeles etter søknader.
Les mer om parajudo.

NB: Se også NIFs parajudoside for flere søknadsordninger.

Les mer om eksterne søknadsordninger for para her.
Aktivitet for ungdom –(Treningssamlinger, Sommerskoler o.l.)Klubber kan søke om støtte for å gjennomføre aktivitet for ungdom.

Regional/Nasjonal aktivitet vil prioriteres (Minst 50% deltakere som ikke er fra egen klubb, eller deltagelse fra minimum 4* andre klubber).
*regionale hensyn tas

Kvalitetsklubber/klubber i vårt kvalitetsklubbprogram vil prioriteres.
Ingen frist. Ordningen foregår hele året.
Benytt søknadsskjema under.

Aktivitet for jenter-(Treningssamlinger, Sommerskoler o.l.)Klubber kan søke om støtte for å gjennomføre aktivitet for ungdom.

Regional/Nasjonal aktivitet vil prioriteres (Minst 50% deltakere som ikke er fra egen klubb, eller deltagelse fra minimum 4* andre klubber).
*regionale hensyn tas

Kvalitetsklubber/klubber i vårt kvalitetsklubbprogram vil prioriteres.
Ingen frist. Ordningen foregår hele året.
Benytt søknadsskjema under.
Stevnedeltakelse (direkte støtte)Klubber som leverer inn «Skjema for poengberegning av stevnedeltakelse» får utdelt støtte, basert på poeng. I 2022 ble ca. 240 000 delt ut til 15 klubber. Den årlige potten vil variere, men vil normalt sett være 6-sifret. Klubber anbefales å lagre deltakerlister fra stevner. Bruk søknadsskjema under.

Frist: Tirsdag etter første helgen i desember. Stevner arrangert etter første helgen i desember tas med «neste år».
TrenerbankenTrenerbanken består av en gruppe judotrenere som er tilgjengelig for oppdatering, inspirasjon og videreutvikling. NJF støtter klubber og regioner som vil benytte seg av Trenerbanken. NB: NJF har alderskrav for bruk/refusjon i trenerbanken.

Ingen frist. Ordningen foregår hele året.
Benytt søknadsskjema under.
Les mer om trenerbanken.
Norgescup/
Landsstevnet
Arrangører kan søke om støtte til å gjennomføre andre aktiviteter i forbindelse med Norgescup og Landsstevnet.

Målgruppe: ungdom og jenter
Ingen frist. Ordningen foregår hele året.
Benytt søknadsskjema under.
DommerutviklingNJF støtter klubber som ønsker å utvikle egne dommere. Unge dommere under 30 og jenter prioriteres.

Ingen frist. Ordningen foregår hele året.
Benytt søknadsskjema under.
Les mer om dommeraktivitet i NJF.

Utbetaling:

Dersom annet ikke er avtalt skjer utbetaling ved innsending av faktura sammen med kvitteringer/bilag.

Dokumenter:

Tittel
Støtteordning 12. januar 2023
Støtteordning 12. februar 2021
Støtteordning 12. februar 2021

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier