njf-nif-norsk-tipping

Spillemidler til utstyr
Etablert ordning med støtte til judomatter og tjukkaser, samt rekrutteringspakker med drakter (kun ferdige pakker, godkjent av NJF).
Støtte inntil 1/3 av kostnadene. Sentral søknadsordning gjennom NIF som annonserer retningslinjer og søknadsinformasjon.
Søknadsfrist i månedsskiftet februar/mars, for utstyr kjøpt (fakturadato) året før.
Les mer informasjon om utstyrsmidlene.

Mattefinansiering
Ordning etablert i 2009. NJF finansierer klubbens kjøp av matter, og klubben betaler ned kjøpet over fem år. Gjør det lettere å finansiere nye matter for klubben. Søk om inntil 100 kvm judomatter i innkjøp. Søknadsfrist sammenfaller med spillemidler til utstyr. Les mer om leasingordningen.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Tilskuddordning fra Kulturdepartementet (KUD). Midlene er rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Idrettsrådene fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD. Årlig tildeling. Alle idrettslag som har oppfylt sine medlemforpliktelser og har et tilbud til barn og ungdom har krav på midlene. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte.
Les mer om LAM-ordningen

Momskompensasjon
Forvaltes av Lotteri og stiftelsestilsynet. Hele frivillig sektor er søknads-berettiget. Idrettslag som har en brutto omsetning på under kr 5 millioner søker om momskompensasjon samtidig med rapportering av medlemsopplysninger til NIF (frist 30. april).
For å søke om momskompensasjon må idrettslaget kunne fremlegge et revidert regnskap som er godkjent av årsmøtet (som avholdes innen 31. mars). Les mer om ordningen med momskompensasjonen.

Grasrotandelen
Ordning fra 2009 som er åpen for alle judoklubber. Klubben mottar 7 prosent av spillinnsatsen til spilleren hos Norsk Tipping. Grasrotandelen betales av Norsk Tipping, ikke av spilleren.
Registrering i Frivillighetsregisteret, ingen frist. Ordningen foregår hele året. Les mer om grasrotandelen.

Grunnstøtte/aktivitetsstøtte hos fylkeskommune/idrettskrets
Mange idrettskretser/fylkeskommuner/kommuner har egne støtteordninger.
Oslo Kommune støtter for eksempel idrettslagene sine med 250,- kr per medlem under 25 år. Søk informasjon hos din idrettskrets, eller hos kommunen. Lokale frister, hele året.