NJF har fokus på verdiarbeid. Vi håper flest mulig klubber implementerer verdiene i sin aktivitet og utvikling:

 • Etiske forhold
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Kjønnsbalanse
 • Antidoping
 • Økonomi som barriere
 • Inkludering
 • Trenerattesten

Etiske forhold
NJF har nulltoleranse mot alle former for:

 • Rasisme
 • Diskriminering
 • Vold 
 • Trusler
 • (Seksuell) trakassering
 • Overgrep

Dersom du eller noen du kjenner opplever uønskede hendelser kan du avhengig av den alvorlighetsgraden på saken, enten:

 • Snakke direkte til personen
 • Snakke med en trener, (andre) foreldre, familie, klubbledere, lærer eller noen andre du stoler på e.l.
 • Varsle NJF, trener, leder, foreldre etc.
 • Kontakte politi

Informasjon om varsling til NJF finner du her. Her finner du også info om rasisme, diskriminering, vold, trusler, seksuell trakassering og overgrep. Vi håper alle våre klubber har fokus på dette, og har gode kanaler for varsling og informasjon.

Barne- og ungdomsidrett
Norsk idrett er organisert med egne retningslinjer for både barne- og ungdomsidrett. Det vil være gunstig for trenere og ledere i norske judoklubber å kjenne til disse retningslinjen.

Alle idrettsklubber er pliktige til å ha en egen barneidrettsansvarlig.

Barneidrettsansvarlig skal:

 • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
 • Oppfordre til at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
 • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

Kjønnsbalanse og likestilling
NJF jobber for kjønnsbalanse i styret, ledere, ansatte, komitemedlemmer, kursholdere/oppdragstagere, trenere, dommere, arrangører og ikke minst blant utøvere. Vi håper klubbene har dette i «bakhodet» og er med å forankre dette arbeidet i eget virke.

Antidoping
Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Alle idrettslag, herunder judoklubber, skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge. Vi anbefaler derfor alle NJFs klubber å ta ADNOs «Rent idrettslag».

Vi ønsker også at alle utøvere og ledere utdanner seg med ADNOs «Ren utøver». Ren Utøver er et læringsprogram for utøvere og ledere på alle nivå i norsk idrett, og gir deg informasjon om regelverk, dopinglisten, dopingkontrollen, kosttilskudd og helsekonsekvenser.

Inkludering
For NJF er det viktig at alle inkluderes på lik linje og med like rettigheter. Derfor har vi fokus på:

 • Kulturelle barrierer
 • Flyktninger
 • Utøvere med ulike utfordringer (paraidrett)

Klubber som ønsker å tilrettelegge (enda mer) for disse gruppene oppfordres til å kikke på NIFs side for inkludering. Her finner man også tilskuddsordninger.

For paraidrett har både NIF og NJF egne sider med informasjon.

Økonomi som barriere
Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Selv om Judo trolig er blant de mer rimelige idrettene å drive med, er det viktig at det er færrest mulig økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse. Vi må sammen jobbe for å:

 • Begrense kostnadene til trening og konkurranser
 • Gjøre konkurransetilbudet enkelt og rimelig
 • Begrense bruk av kostbart utstyr for barn og unge
 • Tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr (utlånsdrakter)
 • Jobbe for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom

NIF anbefaler verktøyet ALLEMED. Gjennom film og diskusjonskort tar man opp temaet og finner konkrete løsninger for å få alle med i idrettslaget. NIF anbefaler deg også å ta en titt på siden «Hvordan inkludere?» og «Hvorfor inkludere?». Her finner du mange tips som kan hindre at økonomi blir en barriere for barn og unges idrettsdeltagelse.

Trenerattesten
NIF innført en obligatorisk «Trenerattest», hvor de ønsker at barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten, én for trenere i ungdomsidretten én for trenere i voksenidretten.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier