Norges Judoforbund

NJF tekst

Klubbovergang

Regler for overganger følger av overgangsbestemmelsene.

Hvis det oppgis uriktig informasjon i forbindelse med en overgang kan både enkeltpersoner og klubber straffes etter NIFs lov § 11-1.

Overgang kan kun registreres gjennom dette skjemaet, av vedkommende selv, eller dennes foresatte.


Sideoppdatering: 4. mars 2020, kl. 9:36