Foto: Thomas Wetzel / Sportfotos 24

Regler for overganger følger av bestemmelsene:

Hvis det oppgis uriktig informasjon i forbindelse med en overgang kan både enkeltpersoner og klubber straffes etter NIFs lov § 11-1.

Overgang kan kun registreres gjennom dette skjemaet, av vedkommende selv, eller dennes foresatte.