Norges Judoforbund

NJF tekst

Overgangsbestemmelser

Vedtatt av Forbundsstyret 7. september 2018.

 1. En person kan ha medlemskap i flere judoklubber, men kan i representasjonssammenheng kun representere én klubb.
 2. Overgang skal meldes elektronisk i fastsatt skjema, av vedkommende selv, eller dennes foresatte.
 3. Når skjemaet er innsendt vil det sendes meldinger til gammel og ny klubb.
  • Ny klubb skal bekrefte: Fra hvilken dato medlemskap er betalt.
  • Gammel klubb skal bekrefte: At det ikke finnes uoppgjorte økonomiske forpliktelser, jmf NIFs lov § 10-4, 1. ledd
 4. Hvis det oppgis uriktig informasjon i forbindelse med en overgang kan både enkeltpersoner og klubber straffes etter NIFs lov § 11-1.
 5. Hvis gammel klubb ikke svarer innen 21 dager mister de retten til å gjøre et eventuelt utestående beløp gjeldende i overgangssaken.
 6. Overgangen (overgangsdato) gjelder fra den av disse hendelsene som inntreffer senest:
  • Dato for innsendt overgangsskjema
  • Dato for betalt medlemskap i ny klubb
  • Hvis gammel klubb gir beskjed om uoppgjorte økonomiske forpliktelser, dato for når utestående beløp er gjort opp
 7. Karantenebestemmelser
  • For medlemmer før de er fylt 17 år registreres overgangen omgående (overgangsdato).
  • For eldre medlemmer gjelder karantene på 30 dager etter overgangsdato før vedkommende er representasjonsberettiget for den nye klubben. Ved representasjon i karanteneperioden må vedkommende eventuelt fortsatt representere sin gamle klubb.
  • Dispensasjon i karanteneperioden kan gis hvis overgangen gjelder overgang fra en nedlagt klubb eller hvis vedkommende har vært uten medlemskap i noen klubb i minst to kalenderår.

Sideoppdatering: 6. mars 2019, kl. 12:30