Foto: Christian Wolff / judobilder.org

Stevnekomiteen (SK) bistår alle arrangører i forbindelse med større nasjonale stevner og gir arrangør nødvendig gjennomgang og oppdatering på arrangementfaget ved behov.

Alle arrangører av norske judostevner må forholde seg til det alltid gjeldende og vedtatte stevnereglementet. Dette forvaltes av SK.

Last ned stevnereglement og les mer om stevnereglene her.

Arrangørstigen

Arrangørstigen er NJFs utdanningsløp for stevnearrangører hvor målet er å gi kunnskap om planlegging og gjennomføring av judostevner.

Med arrangørkursene ønsker vi å sikre kvaliteten på arrangementene våre og vi vil tilrettelegge for at flere klubber kan bli arrangører.

Gjennomføring av kurs/praksis gir arrangørlisens på det enkelte nivå.

Arrangørstigen omfatter to parallelle utdanningsløp som er delt inn i fire nivåer.

På nivå 1 må begge kurs, i tillegg til praksis, gjennomføres for å få en arrangørlisens. På nivå 2-3 velger man spesialisering som enten «Stevneleder» eller som «Sekretariatsleder».

Nivå 1 og 2 består av kurs med teoretisk og praktisk undervisning, og praksis som arrangør. Nivå 3 består av praksis som arrangør og krever et gitt antall arrangørpoeng.

Nivå 1

Læringsmål: Deltakerne skal etter gjennomført kurs og praksis kunne planlegge og gjennomføre et lokalt/regionalt judostevne.

Varighet på begge kursene er 4 timer

Grunnkurs Stevneleder

Kurset gjennomgår følgende emner:

 • Stevneleders rolle
 • Planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og etterarbeidsfasen til et judostevne
 • Gjennomgang regelverk: Stevnereglementet og Arrangørmanualen
 • Introduksjon til Judo Shiai (Programvare for avvikling av judokamper)

Grunnkurs Sekretariatsleder

Kurset gjennomgår følgende emner:

 • Sekretariatsleders rolle
 • Oppbygningen av JudoShiai
 • Tavlefunksjonene i JudoTimer
 • Manuell listeføring (backup)

Praksis nivå 1

Praksis består av å delta i arrangering av et lokalt/regionalt judostevne som stevneleder, sekretariatsleder eller i en annen sentral funksjonærrolle f.eks. assisterende stevneleder eller deltaker i stevnekomiteen.

Man må også delta i planlegging og etterarbeid i forbindelse med stevnet.

Nivå 2

Læringsmål: Deltakerne skal etter gjennomført kurs og praksis kunne planlegge og gjennomføre et nasjonalt judostevne.

Varighet på begge kursene er 8 timer.

Stevneleder Nasjonal

Kurset gjennomgår følgende emner:

 • Stevnereglement
 • Arrangørmanual
 • Organisasjonsmessige utfordringer

Sekretariatsleder Nasjonal

Kurset gjennomgår følgende emner:

 • Forarbeide med påmeldinger
 • JudoShiai
 • Tekniske utfordringer

Praksis nivå 2

Praksis består av å være stevneleder, sekretariatsleder eller ha en annen sentral funksjonærrolle på et regionalt/nasjonalt judostevne. F.eks. assisterende stevneleder eller deltaker i stevnekomité.

Man må også ha en sentral rolle i planlegging og etterarbeid i forbindelse med stevnet.

Nivå 3

Stevneleder / sekretariatsleder ved Mesterskap

For å få Arrangør-3 lisens må man være stevneleder eller sekretariatsleder på et NM, Nordisk mesterskap eller judostevne av tilsvarende størrelse og nivå.

I tillegg må man ha opptjent et gitt antall arrangørpoeng (spesifisering kommer).

Judoshai

Det anbefales at alle nasjonale stevnearrangører tar i bruk Judoshiai som kampgjennomføringssystem.

SK tilbyr et eget kurs og gjennomgang i systemet ved forespørsel.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier