Arrangørstigen er NJFs utdanningsløp for stevnearrangører hvor målet er å gi kunnskap om planlegging og gjennomføring av judostevner. Med arrangørkursene ønsker vi å sikre kvaliteten på arrangementene våre og vi vil tilrettelegge for at flere klubber kan bli arrangører. Gjennomføring av kurs/praksis gir arrangørlisens på det enkelte nivå.

Arrangørstigen omfatter to parallelle utdanningsløp som er delt inn i fire nivåer. På nivå 1 må begge kurs i tillegg til praksis gjennomføres for å få lisens. På nivå 2-3 velger man spesialisering som enten «Stevneleder» eller som «Sekretariatsleder».

Nivå 1 og 2 består av kurs med teoretisk og praktisk undervisning, samt praksis som arrangør. Nivå 3 består av praksis som arrangør og krever et gitt antall arrangørpoeng.

Finn kurs i din region i kurskalenderen eller send en forespørsel til NJF v/utviklingsansvarlig.

Nivå 1

Læringsmål: Deltakerne skal etter gjennomført kurs og praksis kunne planlegge og gjennomføre et lokalt/regionalt judostevne.

Grunnkurs Stevneleder
Varighet 4 timer
Kurset gjennomgår følgende emner:

 • Stevneleders rolle
 • Planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og etterarbeidsfasen til et judostevne
 • Gjennomgang regelverk: Stevnereglementet og Arrangørmanualen
 • Introduksjon til Judo Shiai (Programvare for avvikling av judokamper)

Grunnkurs Sekretariatsleder
Varighet 4 timer
Kurset gjennomgår følgende emner:

 • Sekretariatsleders rolle
 • Oppbygningen av JudoShiai
 • Tavlefunksjonene i JudoTimer
 • Manuell listeføring (backup)

Praksis nivå 1
For å få Arrangør 1-lisens må deltakerne gjennomføre praksis etter gjennomførte grunnkurs. Praksis består av å delta i arrangering av et lokalt/regionalt judostevne som stevneleder, sekretariatsleder eller i en annen sentral funksjonærrolle f.eks. assisterende stevneleder eller deltaker i stevnekomité. Man må også delta i planlegging og etterarbeid i forbindelse med stevnet.

Nivå 2

Læringsmål: Deltakerne skal etter gjennomført kurs og praksis kunne planlegge og gjennomføre et nasjonalt judostevne.

Stevneleder Nasjonal
Varighet 8 timer
Kurset gjennomgår følgende emner:

 • Stevnereglement
 • Arrangørmanual
 • Organisasjonsmessige utfordringer

Sekretariatsleder Nasjonal
Varighet 8 timer

 • Forarbeide med påmeldinger
 • JudoShiai
 • Tekniske utfordringer

Praksis nivå 2
For å få Arrangør 2-lisens må deltakerne gjennomføre praksis etter gjennomført Stevneleder- eller Sekretariatslederkurs. Praksis består av å være stevneleder, sekretariatsleder eller ha en annen sentral funksjonærrolle på et regionalt/nasjonalt judostevne. F.eks. assisterende stevneleder eller deltaker i stevnekomité. Man må også delta i planlegging og etterarbeid i forbindelse med stevnet. Man må ha en sentral rolle i planlegging og etterarbeid i forbindelse med stevnet. Regionalt stevne må være av en viss størrelse f.eks. Østlandscup e.l.

Nivå 3

Stevneleder/Sekretariatsleder Mesterskap
For å få Arrangør 3-lisens må man være stevneleder/sekretariatsleder på et NM, Nordisk mesterskap eller judostevne av tilsvarende størrelse og nivå. I tillegg må man ha opptjent et gitt antall arrangørpoeng (spesifisering kommer).