Ønsker du å bli dommer? Dommerutdanningen i Norges Judoforbund består av tre nivåer, som går fra nivå C (lavest) til nivå B (middels) til nivå A (høyest).

I tillegg finnes internasjonale dommerlisenser, IJF-B og IJF-A, henholdsvis kontinental og internasjonal lisens.

C-dommer

Med C-dommerlisens er du sertifisert NJF-dommer og kan dømme på lokale stevner. Etterhvert som du får erfaring kan du dømme på regionale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgescup-stevner på såkalt regional kvote.

C-dommerkurs arrangeres i klubber/regioner av de til enhver tid godkjente instruktører. Kurs settes opp på forespørsel.

Innhold:

  • Kurshelg: 12 timer teori og praksis fordelt på 3 moduler à 4 timer. Grundig gjennomgang av Internasjonale Kampregler med praktisk dømming med veiledning. Skriftlig og praktisk prøve på kurset.
  • Praksis: Deltakerne dømmer på et stevne etter kurshelgen. Hvilket stevne avklares under kurshelgen.

Krav til deltakelse:

Deltakere må ha minimum 3. kyu og fylle 14 år det året kurset arrangeres. Før man deltar på et C-dommerkurs må man bestå et nettbasert kurs i kampregler.

Aktuelle dokumenter:

Tittel
Dommer C kurs 22. september 2020
Dommer C kurs 22. september 2020

B-dommer

Med B-dommerlisens kan du dømme på større regionale stevner og nasjonale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgesmesterskap.

Dommersjefen inviterer til og avvikler prøver til B-lisenser. Det skriftlige materiellet som danner grunnlaget for utdanningen er de til enhver tid oppdaterte Internasjonale Kampreglene og Dommerhåndboka.

Innhold:

  • Kurs: Et firetimers forkurs med gjennomgang av Dommerhåndboka og videosituasjoner.
  • Vurderinger: Tre godkjente vurderinger av A-lisensierte dommere (se under).
  • Praksis: Man må ha minimum 15 dommerdagsverk som C-dommer
  • Eksamen: Skriftlig og muntlig prøve og praktisk dømming på større stevne.

Med dommerdagsverk menes 1 dags dømming. For stevner som går over 2 dager får man altså 2 dommerdagsverk. Deltagelse på det årlige dommerseminaret regnes også som dømming.

Krav til deltakelse:
Kandidater må ha minimum 2. kyu og fylle 16 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som C-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

For å gå opp til B-dommerlisens, må man i løpet av de siste 12 månedene ha gjennomgått minst 3 godkjente vurderinger av forskjellige A-lisensierte dommere.

Vurderingene skal føres i eget evalueringsskjema, signeres og fremlegges til prøven. Dette skal sikre at kandidaten har et minimium av praksis som er nødvendig for å få rutine. Gjennomsnittet av vurderingene må være bedre enn halvparten av verdien på poengskalaen.

A-dommer

Med A-dommerlisens kan du dømme nasjonale stevner og Norgesmesterskap. Du har også mulighet til å dømme mindre internasjonale stevner.

Kandidater til A-lisens pekes ut av Dommersjefen på det årlige Dommerseminaret. Det skriftlige materiellet som danner grunnlaget for utdanningen er de til enhver tid oppdaterte Internasjonale kampregler med og Dommerhåndboka.

Innhold:

  • Kurs: Et to-timers forkurs med gjennomgang av Dommerhåndboka og videosituasjoner.
  • Vurderinger: Tre godkjente vurderinger av A-lisensierte dommere (se under).
  • Praksis: Man må ha minimum 20 dommerdagsverk som B-dommer
  • Eksamen: Skriftlig og muntlig prøve og praktisk dømming på større stevne.

Krav til deltakelse:
Kandidater må ha minimum 1. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som B-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

For å gå opp til A-dommerlisens, må man i løpet av de siste 12 månedene ha gjennomgått minst 3 godkjente vurderinger av forskjellige A-lisensierte dommere.

Vurderingene skal føres i eget evalueringsskjema, signeres og fremlegges til prøven. Dette skal sikre at kandidaten har et minimium av praksis som er nødvendig for å få rutine. Gjennomsnittet av vurderingene må være bedre enn 2/3 av verdien på poengskalaen.

Årlig nasjonalt dommerseminar

Målgruppe: Aktive dommere og trenere på alle plan
Tid: 12 timer teori og praksis

Deltakelse er en forutsetning for lisensiering til høyere dommerlisenser og for dømming i NC, NM og internasjonale stevner.

Kata-dommerutdanning 

Man kan ta og oppnå lokal og nasjonal dommerlisens i de ulike Kataene som finnes. For å få lisens kreves deltakelse på et Kata-dommerkurs og gjennomføring av praksis.

Det settes opp katakurs med ujevne mellomrom.

Om du har tatt kata-dommerutdanning i utlandet så må den godkjennes av NJF.

Mentorordning

Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis.

Hittil har det manglet egnede treningsarenaer for at ferske dommere kan debutere i trygge omgivelser.

Nå har det kommet flere stevner med lavere nivå enn Norgescup, fra kretsmesterskap og nedover til flere klubb- og barnestevner i alle regioner.

På disse stevnene er det som regel flere unge førstegangs dommere som dømmer. Mentorene er dommersjefens utsendinger på stevnene. De skal ikke skal dømme, men heller være «hoveddommer» med ansvar for å veilede og gi tilbakemelding til ferske dommere.

Det har forekommet tilfeller der manglende kompetanse har ført til uheldige situasjoner som ikke er blitt stoppet i tide. Dette gir dårlig inntrykk og opplevelse av konkurransejudo, spesielt overfor (nye) barn og deres foreldre. Mange barn har sluttet å konkurrere på grunn av dårlig opplevelse på matta.

Det er stevnearrangør som skal ta kontakt for å hente inn en mentor, og det skal godtgjøres med vanlig dommerhonorar, reiseutgifter og mat på stevnet.

Ordningen er frivillig for arrangører, men NJF anbefaler på det sterkeste at ordningen benyttes da det vil bli et høyere nivå på dømmingen, bedre ivaretakelse av barnas sikkerhet og totalt sett et bedre stevne.

Følgende dommere fungerer som mentorer:

Fagrådet

NJF har et Fagråd for dommere med hovedoppgave å behandle endringer i praktisk dømming. De spiller også inn forslag til endringer i kampregler og kursmateriell.

Fagrådet har en flat struktur og den består av to dommere og én trenerrepresentant:

Se aktuelle dokumenter for nye og aktive dommere:

Tittel
Dommer 22. september 2020
Dommer 22. september 2020
Dommer 22. september 2020
Dommer 22. september 2020
Dommer 22. september 2020

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier