Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå B (middels) til nivå A (høyest). Ut over dette kommer IJF-B og IJF-A, som er internasjonale dommerlisenser.

Finn C-dommerkurs i din region i kurskalenderen, eller send en forespørsel til Norges Judoforbund.

Kata-dommerutdanning 

Man kan ta og oppnå lokal og nasjonal dommerlisens i de ulike Kataene som finnes. For å få lisens kreves deltakelse på et Kata-dommerkurs og gjennomføring av praksis.

Det settes opp katakurs med ujevne mellomrom. Se etter aktuelle katakurs kurskalenderen.

Har du tatt kata-dommerutdanning i utlandet? Dette kan bli godkjent etter søknad til NJF.

Mer informasjon kan rettes til NJF v/ utviklingsansvarlig.

Mentorordning

Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis. Dommermentorer mottar normalt dommerhonorar for mentorarbeidet.

Les mer om ordningen og mentorene her

Se aktuelle dokumenter for nye og aktive dommere:

Title
Dommer 12. juni 2020
Dommer 12. juni 2020
Dommer 12. juni 2020
Dommer 12. juni 2020
Dommer 12. juni 2020

Dommeruttak

Det er Dommersjefen i NJF som tar ut dommere til alle NC og NM og har ansvar for at det er mange nok dommere av tilstrekkelig kvalitet.

Til hvert av disse stevnene kan det også tas ut inntil 6 rekrutter som har dommer C-lisens og lite dommererfaring.

Les mer om dommeruttak.

Per Arne Grime, dommersjef i NJF-
Per Arne Grime, dommersjef i NJF

 

 

 

 

Fagrådet

NJF har et Fagråd for dommere med hovedoppgave å behandle endringer i praktisk dømming. De spiller også inn forslag til endringer i kampregler og kursmateriell.

Fagrådet har en flat struktur og den består av to dommere og én trenerrepresentant: