Norges Judoforbund

NJF tekst

Dommer

Den nasjonale dommerutdanningen går fra nivå C (lavest) til nivå B (middels) til nivå A (høyest). Ut over dette kommer IJF-B og IJF-A, som er internasjonale dommerlisenser.

Finn C-dommerkurs i din region i kurskalenderen, eller send en forespørsel til Norges Judoforbund.

Kata-dommerutdanning 

Man kan ta og oppnå lokal og nasjonal dommerlisens i de ulike Kataene som finnes. For å få lisens kreves deltakelse på et Kata-dommerkurs og gjennomføring av praksis.

Det settes opp katakurs med ujevne mellomrom. Se etter aktuelle katakurs kurskalenderen.

Har du tatt kata-dommerutdanning i utlandet? Dette kan bli godkjent etter søknad til NJF.

Mer informasjon kan rettes til NJF v/ utviklingsansvarlig.

Mentorordning

Det er utnevnt mentorer i alle regioner, slik at ferske dommere på lokale/regionale stevner kan få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere underveis. Dommermentorer mottar normalt dommerhonorar for mentorarbeidet.

Les mer om ordningen og mentorene her

Dommeruttak

Dommersjef i NJF Per-Arne Grime.

Det er Dommersjefen i NJF som tar ut dommere til alle NC og NM og har ansvar for at det er mange nok dommere av tilstrekkelig kvalitet.

Til hvert av disse stevnene kan det også tas ut inntil 6 rekrutter som har dommer C-lisens og lite dommererfaring.

Les mer om dommeruttak.

Fagrådet

NJF har et Fagråd for dommere med hovedoppgave å behandle endringer i praktisk dømming. De spiller også inn forslag til endringer i kampregler og kursmateriell.

Fagrådet har en flat struktur og den består av to dommere og én trenerrepresentant:


Thom Hallum
Nesodden Judoklubb
IJF B-lisens


Svenja Rahn
TSI – Judo
Nasjonal A-lisens


Birgitte Ursin
BK – judo
Trener 2-lisens

Se aktuelle dokumenter for nye og aktive dommere:

Title
Dømming 28. februar 2020
Dømming 23. november 2018
Dømming 6. april 2017
Dømming 6. august 2014
Dømming 6. august 2014

Sideoppdatering: 26. mai 2020, kl. 15:23