Ønsker du å bli eller å utvikle deg som dommer? Dommerutdanningen i Norges Judoforbund består av tre nivåer, som går fra nivå C (lavest) til nivå B (middels) til nivå A (høyest). I tillegg finnes internasjonale dommerlisenser, IJF-B og IJF-A, henholdsvis kontinental og internasjonal lisens.

C-dommer

Med C-dommerlisens er du sertifisert NJF-dommer og kan dømme på lokale stevner. Etterhvert som du får erfaring kan du dømme på regionale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgescup-stevner på såkalt regional kvote.

C-dommerkurs arrangeres i klubber/regioner av de til enhver tid godkjente instruktører. Kurs settes opp på forespørsel.

Innhold:

 • Kurs: 8,5 timer teori og praksis fordelt på 3 moduler. Grundig gjennomgang av Internasjonale Kampregler med praktisk dømming med veiledning. Skriftlig og praktisk prøve på kurset. Kurset gjennomføres over 1 dag.
 • Praksis: Deltakerne dømmer på et stevne etter kursdagen. Vi prøver å sette opp stevne alle deltakere kan dømme, dagen etter kursdagen, slik at en får C-dommerlisens på kun 2 dager! Om dette ikke er mulig, avklares stevner deltakerne kan dømme på før eller under kurshelgen.
 • E-læring: Nettbasert test av kampregler. Krav for å bestå er rett på 32/40 spørsmål. NB: Ta testen før kurdagen.

Krav til deltakelse:

 • Deltakere må ha minimum 3. kyu og fylle 16 år det året kurset arrangeres.
 • Bestå vår nettbaserte test av kampregler før kursdagen.

NB: Normal påmeldingsfrist er 2 uker før kursstart. Ved senere påmelding økes prisen med 500,- som ikke blir refundert ved bestått kurs.

Aktuelle dokumenter:

Tittel
Dommer C kurs 6. oktober 2021
Dommer C kurs 22. september 2020
Dommer C kurs 22. september 2020

  B-dommer

  Med B-dommerlisens kan du dømme på større regionale stevner og nasjonale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme NM.

  Dommersjefen inviterer aktuelle C-dommere til å prøve å gå opp til B-lisens. Det skriftlige materiellet som danner grunnlaget for utdanningen er de til enhver tid oppdaterte Internasjonale Kampreglene og Dommerhåndboka.

  Innhold:

  • Kurs: Praktisk dømming på større stevne som Lag NM eller NM, med veil. fra dommersjef. Her må du få «godkjent» for å bestå.
  • Praksis: Minimum 15 dommerdagsverk som C-dommer.
  • E-læring: Bestått nettest: Krav for å bestå er rett på 36/40 spørsmål.

  Det er løpende vurdering av dommersjef på NC og NM til B-dommerlisens.

  Med dommerdagsverk menes 1 dags dømming. For stevner som går over 2 dager får man altså 2 dommerdagsverk. Deltagelse på det årlige dommerseminaret regnes også som dømming.

  Krav til deltakelse:
  Kandidater må ha minimum 2. kyu og fylle 16 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som C-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

  A-dommer

  Med A-dommerlisens kan du dømme nasjonale stevner og Norgesmesterskap. Du har også mulighet til å dømme mindre internasjonale stevner. Kandidater til A-lisens pekes ut av Dommersjefen på det årlige Dommerseminaret.

  Det skriftlige materiellet som danner grunnlaget for utdanningen er de til enhver tid oppdaterte Internasjonale kampregler med og Dommerhåndboka.

  Innhold:

  • Kurs: Praktisk dømming på større stevne som Lag NM eller NM, med veil. fra dommersjef. Her må du få «godkjent» for å bestå.
  • Praksis: Minimum 20 dommerdagsverk som B-dommer.
  • E-læring: Bestått nettest: Krav for å bestå er rett på 36/40 spørsmål.

  Det er løpende vurdering av dommersjef på NC og NM til A-dommerlisens.

  Krav til deltakelse:
  Kandidater må ha minimum 1. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som B-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

  Kata-dommerutdanning 

  Man kan ta og oppnå lokal og nasjonal dommerlisens i de ulike Kataene som finnes. For å få lisens kreves deltakelse på et Kata-dommerkurs og gjennomføring av praksis. Det settes opp katakurs med ujevne mellomrom. Om du har tatt kata-dommerutdanning i utlandet så må den godkjennes av NJF.

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier