Ønsker du å bli eller å utvikle deg som dommer? Dommerutdanningen i Norges Judoforbund består av tre nivåer, som går fra nivå C (lavest) til nivå B (middels) til nivå A (høyest). I tillegg finnes internasjonale dommerlisenser, IJF-B og IJF-A, henholdsvis kontinental og internasjonal lisens.

C-dommer

Med C-dommerlisens er du sertifisert NJF-dommer og kan dømme på lokale stevner. Etterhvert som du får erfaring kan du dømme på regionale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgescup-stevner på såkalt regional kvote.

C-dommerkurs arrangeres i klubber/regioner av de til enhver tid godkjente instruktører. Kurs settes opp på forespørsel.

Innhold:

 • Kurshelg: 12 timer teori og praksis fordelt på 3 moduler à 4 timer. Grundig gjennomgang av Internasjonale Kampregler med praktisk dømming med veiledning. Skriftlig og praktisk prøve på kurset.
 • Praksis: Deltakerne dømmer på et stevne etter kurshelgen. Hvilket stevne avklares under kurshelgen.

Krav til deltakelse:

Deltakere må ha minimum 3. kyu og fylle 14 år det året kurset arrangeres. Før man deltar på et C-dommerkurs må man bestå et nettbasert kurs i kampregler.

NB: Normal påmeldingsfrist er 2 uker før kursstart. Ved senere påmelding økes prisen med 500,- som ikke blir refundert ved bestått kurs.

NB2: Dersom kursstart er f.eks. 18:00, går påmeldingsfristen ut 18:00 to uker før kursstart, og ikke ved midnatt.

Aktuelle dokumenter:

Tittel
Dommer C kurs 6. oktober 2021
Dommer C kurs 22. september 2020
Dommer C kurs 22. september 2020

  B-dommer

  Med B-dommerlisens kan du dømme på større regionale stevner og nasjonale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgesmesterskap.

  Dommersjefen inviterer til og avvikler prøver til B-lisenser. Det skriftlige materiellet som danner grunnlaget for utdanningen er de til enhver tid oppdaterte Internasjonale Kampreglene og Dommerhåndboka.

  Innhold:

  • Kurs: Et firetimers forkurs med gjennomgang av Dommerhåndboka og videosituasjoner.
  • Vurderinger: Tre godkjente vurderinger av A-lisensierte dommere (se under).
  • Praksis: Man må ha minimum 15 dommerdagsverk som C-dommer
  • Eksamen: Skriftlig og muntlig prøve og praktisk dømming på større stevne.

  Med dommerdagsverk menes 1 dags dømming. For stevner som går over 2 dager får man altså 2 dommerdagsverk. Deltagelse på det årlige dommerseminaret regnes også som dømming.

  Krav til deltakelse:
  Kandidater må ha minimum 2. kyu og fylle 16 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som C-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

  For å gå opp til B-dommerlisens, må man i løpet av de siste 12 månedene ha gjennomgått minst 3 godkjente vurderinger av forskjellige A-lisensierte dommere.

  Vurderingene skal føres i eget evalueringsskjema, signeres og fremlegges til prøven. Dette skal sikre at kandidaten har et minimium av praksis som er nødvendig for å få rutine. Gjennomsnittet av vurderingene må være bedre enn halvparten av verdien på poengskalaen.

  A-dommer

  Med A-dommerlisens kan du dømme nasjonale stevner og Norgesmesterskap. Du har også mulighet til å dømme mindre internasjonale stevner.

  Kandidater til A-lisens pekes ut av Dommersjefen på det årlige Dommerseminaret. Det skriftlige materiellet som danner grunnlaget for utdanningen er de til enhver tid oppdaterte Internasjonale kampregler med og Dommerhåndboka.

  Innhold:

  • Kurs: Et to-timers forkurs med gjennomgang av Dommerhåndboka og videosituasjoner.
  • Vurderinger: Tre godkjente vurderinger av A-lisensierte dommere (se under).
  • Praksis: Man må ha minimum 20 dommerdagsverk som B-dommer
  • Eksamen: Skriftlig og muntlig prøve og praktisk dømming på større stevne.

  Krav til deltakelse:
  Kandidater må ha minimum 1. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som B-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

  For å gå opp til A-dommerlisens, må man i løpet av de siste 12 månedene ha gjennomgått minst 3 godkjente vurderinger av forskjellige A-lisensierte dommere.

  Vurderingene skal føres i eget evalueringsskjema, signeres og fremlegges til prøven. Dette skal sikre at kandidaten har et minimium av praksis som er nødvendig for å få rutine. Gjennomsnittet av vurderingene må være bedre enn 2/3 av verdien på poengskalaen.

  Kata-dommerutdanning 

  Man kan ta og oppnå lokal og nasjonal dommerlisens i de ulike Kataene som finnes. For å få lisens kreves deltakelse på et Kata-dommerkurs og gjennomføring av praksis. Det settes opp katakurs med ujevne mellomrom. Om du har tatt kata-dommerutdanning i utlandet så må den godkjennes av NJF.

  Norges Judoforbund

  Postadresse:
  Postboks 5000, 0840 Oslo

  Besøksadresse:
  Ullevål Stadion
  Sognsveien 75K, 0855 Oslo

  Judo.no

  Ansvarlig redaktør:
  Stine Lastein

  Kontaktinformasjon

  Serviceinformasjon

  Sosiale medier