Dommerutdanningen i Norges Judoforbund består av tre nivåer nivå C, B og A, hvor man starter på nivå C. I tillegg finnes internasjonale dommerlisenser, IJF-B og IJF-A, henholdsvis kontinental og internasjonal lisens.

C-dommer

Med C-dommerlisens er du sertifisert NJF-dommer og kan dømme på lokale stevner. Etterhvert som du får erfaring kan du dømme på regionale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgescup-stevner på såkalt regional kvote. Vi anbefaler bruk av mentorordningen.

C-dommerkurs arrangeres i klubber/regioner av de til enhver tid godkjente instruktører. Kurs settes opp på forespørsel.

Innhold:

  • Kurshelg: 12 timer teori og praksis fordelt på 3 moduler à 4 timer. Grundig gjennomgang av Internasjonale Kampregler med praktisk dømming med veiledning. Skriftlig og praktisk prøve på kurset.
  • Praksis: Deltakerne dømmer på et stevne etter kurshelgen. Hvilket stevne avklares på kurshelgen.

Krav til deltakelse:
Deltakere må ha minimum 3. kyu og fylle 14 år det året kurset arrangeres. Før man deltar på et C-dommerkurs må man bestå et nettbasert kurs i kampregler. Egen praksis som aktiv utøver er en fordel, men ikke et krav.

Aktuelle dokumenter:


B-dommer

Med B-dommerlisens kan du dømme på større regionale stevner og nasjonale stevner. Du har også mulighet til å bli tatt ut til å dømme Norgesmesterskap.

Dommersjefen inviterer til og avvikler prøver til B-lisenser. Oppmeldingsavgiften skal betales på forhånd til Norges Judoforbund og kvittering tas med til prøven. Det skriftlige materiellet som danner grunnlaget for utdanningen er de til enhver tid oppdaterte Internasjonale Kampreglene med kommentarer og Dommerhåndboka.

Innhold:

  • Kurs: Et firetimers forkurs med gjennomgang av Dommerhåndboka og videosituasjoner.
  • Vurderinger: Tre godkjente vurderinger av A-lisensierte dommere (se under).
  • Praksis: Man må ha minimum 15 dommerdagsverk som C-dommer
  • Eksamen: Skriftlig og muntlig prøve og praktisk dømming på større stevne.

Med dommerdagsverk menes 1 dags dømming. For stevner som går over 2 dager får man altså 2 dommerdagsverk. Deltagelse på det årlige dommerseminaret regnes også som dømming.

Krav til deltakelse:
Kandidater må ha minimum 2. kyu og fylle 16 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som C-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

For å gå opp til B-dommerlisens, må man i løpet av de siste 12 månedene ha gjennomgått minst 3 godkjente vurderinger av forskjellige A-lisensierte dommere. Vurderingene skal føres i eget evalueringsskjema, signeres og fremlegges til prøven. Dette skal sikre at kandidaten har et minimium av praksis som er nødvendig for å få rutine. Gjennomsnittet av vurderingene må være bedre enn halvparten av verdien på poengskalaen. Evalueringsskjemaet fås ved å kontakte NJF.

A-dommer

Med B-dommerlisens kan du dømme nasjonale stevner og Norgesmesterskap. Du har også mulighet til å dømme mindre internasjonale stevner.

Kandidater til A-lisens pekes ut av Dommersjefen på det årlige Dommerseminaret. Oppmeldingsavgiften skal betales på forhånd til Norges Judoforbund og kvittering tas med til prøven. Det skriftlige materiellet som danner grunnlaget for utdanningen er de til enhver tid oppdaterte Internasjonale kampregler med kommentarer og Dommerhåndboka.

Innhold:

  • Kurs: Et to-timers forkurs med gjennomgang av Dommerhåndboka og videosituasjoner.
  • Vurderinger: Tre godkjente vurderinger av A-lisensierte dommere (se under).
  • Praksis: Man må ha minimum 20 dommerdagsverk som B-dommer
  • Eksamen: Skriftlig og muntlig prøve og praktisk dømming på større stevne.

Krav til deltakelse:
Kandidater må ha minimum 1. kyu og fylle 18 år det året kurset arrangeres og man må ha deltatt på det årlig dommerseminaret. Man må ha vært aktiv som B-dommer i minimum 2 år (Dommerdagskort skal fremlegges).

For å gå opp til A-dommerlisens, må man i løpet av de siste 12 månedene ha gjennomgått minst 3 godkjente vurderinger av forskjellige A-lisensierte dommere. Vurderingene skal føres i eget evalueringsskjema, signeres og fremlegges til prøven. Dette skal sikre at kandidaten har et minimium av praksis som er nødvendig for å få rutine. Gjennomsnittet av vurderingene må være bedre enn 2/3 av verdien på poengskalaen. Evalueringsskjemaet fås ved å kontakte NJF.

Årlig nasjonalt dommerseminar

Målgruppe: Aktive dommere og trenere på alle plan
Tid: 12 timer teori og praksis

Deltakelse er en forutsetning for lisensiering til høyere dommerlisenser og for dømming i NC, NM og internasjonale stevner.

Internasjonale lisenser

For IJF-B og IJF-A lisenser: se dommerhåndboka.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier