Hittil har det manglet egnede treningsarenaer for at ferske dommere kan debutere i trygge omgivelser.

Nå har det kommet flere stevner med lavere nivå enn Norgescup, fra kretsmesterskap og nedover til flere klubb- og barnestevner i alle regioner. For at de nye dommerne skal få gode tilbakemeldinger og rettledning av erfarne dommere under stevner er det etablert en mentorordning i alle regioner.

På disse stevnene er det som regel flere unge førstegangs dommere som dømmer. Mentorene er dommersjefens utsendinger på stevnene. De skal ikke skal dømme, men heller være «hoveddommer» med ansvar for å veilede og gi tilbakemelding til ferske dommere. Det er stevnearrangør som skal ta kontakt for å hente inn en mentor, og det skal godtgjøres med vanlig dommerhonorar, reiseutgifter og mat på stevnet.

Mentorene skal skrive rapport og sende til både Norges Judoforbund og arrangøren. Mentorene hentes fortrinnsvis regionalt der det er mulig.

Følgende dommere fungerer som mentorer:

Ordningen er frivillig for arrangører, men NJF anbefaler på det sterkeste at ordningen benyttes da det vil bli et høyere nivå på dømmingen, bedre ivaretakelse av barnas sikkerhet og totalt sett et bedre stevne.

Ikke bare vil nye dommere få rettledning som gjør de i stand til å utvikle seg som dommere, det vil også gi utøverne en god følelse slik at de kommer tilbake til stevnet ved neste anledning. Dette vil på sikt også kunne gi arrangøren blant annet flere deltagere.

Det har forekommet tilfeller der manglende kompetanse har ført til uheldige situasjoner som ikke er blitt stoppet i tide. Dette gir dårlig inntrykk og opplevelse av konkurransejudo, spesielt overfor (nye) barn og deres foreldre. Mange barn har sluttet å konkurrere på grunn av dårlig opplevelse på matta.

Hjelp oss å utvikle gode dommere!