Falltreningskurs i Levanger Judoklubb. Foto: Johan Arnt Nesgård

Kort om prosjektet: 

Det skal forskes på helseeffekten med å ha falltreningskurs for aldersgruppen 65 år og eldre. Dette er et treårig prosjekt der Stiftelsen DAM støtter prosjektet med midler. Midlene er tenkt brukt på forskning (Nord Universitet), innkjøp av utstyr, utarbeidelse av brosjyrer og utdannelse av instruktører.

Levanger Judoklubb er pilotklubb i prosjektet og vil bli ledet av Tore Brenne.

Utdannelse av de første instruktørene er gjort i samarbeid med det svenske judoforbundet (de har holdt på med dette siden 2017). På instruktørkurset fokuserer man på eldre, eldre sin helse med sykdommer og utfordringer disse gir.

På falltreningskurset vil det trenes på:

 • Fallteknikk
 • Styrketrening
 • Bevegelse
 • Hurtighet

Litt om bakgrunn for prosjektet:

 • Ett hoftebrudd hos eldre koster bare  det første året ca. 500.000,-
 • En person på 80 år som brekker lårhalsen har 50% sjanse for å dø i løpet av de tre første måneden etter ulykken.
 • Rundt 80% av alle skader og ulykker blant eldre skyldes fall (Helsedirektoratet 2013).
 • 90% av de som dør som følge av fallskade eller fallulykker, er eldre personer over 65 år (Fallforebygging i kommunen kunnskap og anbefalinger IS 2114).
 • Frekvensen for fall er over 40% for de over 75 år, og 50% over 80 år faller minst en gang hvert år.

Målet med falltreningskurset:

 • Deltakerne på falltreningskurset skal være bedre i stand til å kunne falle riktig.
 • Risikoen for skade skal kunne reduseres med 50%.

Interessert i å utdanne nye instruktører eller ønsker å starte falltreningskurs i egen klubb?

Ta kontakt med NJF.

Hvorfor starte med slike kurs:

 • Bidrar til bedre folkehelse
 • God publisitet – Lettere å skaffe sponsorer & positivt for rekruttering
 • Inntektskilde for klubb/utøvere/trener
 • Få nye medlemmer (flere vil ikke slutte etter endt kurs og man «risikerer» å opprette egen eldregruppe med judoutøvere)

Forhold mellom klubb, instruktør og NJF
Per nå er Instruktørkurs til falltreningskurset lagt opp slik at interesserte klubber selv arrangerer kurset, administrerer påmelding, selv får påmeldingsinntekter og betaler instruktør selv. NJF kan bidra med å sette klubb i kontakt med instruktør, samt bidra til å promotere arrangementet i våre kanaler.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier