NJFs utdanningstilbud for judotrenere består av:

  • Knøttejudotrener: Trenere for barn i alderen 3-6(7) år.
  • Hjelpetrener: Kurset er primært lagt opp til trenere mellom 12-18 år som er eller skal være hjelpetrenere i sin klubb.
  • Trener 1: Trenere for nybegynnere og utøvere opp til og med oransje belte med hovedfokus på barn 7-12 år.
  • Trener 2: Trenere for videregående utøvere med hovedfokus på ungdom 13-19 år.
  • Trener 3: Trenere for morgendagens toppidrettsutøvere med hovedfokus på talentutvikling.
  • Trener 4: Fokus på kurset er prestasjon og toppidrett. Kurset er aktuelt for trenere på toppnivå.
  • Etterutdanning: Kompetansepåfyll og videreutvikling som trener.

Gå til menyen på høyre side for mer informasjon om kursene.

NJFs trenerkurs er godkjente av NIF og oppfyller krav i henhold til Trenerløypa. 

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett og beskriver mål og kompetansekrav på fire ulike nivå (trener 1, 2, 3 og 4), samt etterutdanningskurs.

Gjennom denne utdanningsmodellen kan en trener utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå h*n selv ønsker.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier