Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Fysisk treningsprogram for judoutøvere og klubber

Det er fremdeles er uvisst når vi kan starte opp med normal judotrening. Men for klubber og utøvere som ønsker […]

Les mer

Trenerseminar med Jane Bridge

Oppdateringsseminar for kursinstruktører 2019

Instruktørkurs Judo4Balance 21.-22.september

Referat Knøttejudo trenerkurs i Bodø

[Nyhetsarkivet]

Trener

Dette er hovedsiden for trenere, og for trenerkurs i NJF.

Utdanningstilbud

  • Knøttejudotrenerkurs: Trenere for barn i alderen 3-6(7) år.
  • Hjelpetrenerkurs: Kurset er primært lagt opp til trenere mellom 12-18 år som er eller skal være hjelpetrenere i sin klubb.
  • Trener 1-kurs: Trenere for nybegynnere og utøvere opp til og med oransje belte med hovedfokus på barn 7-12 år.
  • Trener 2-kurs: Trenere for videregående utøvere med hovedfokus på ungdom 13-19 år.
  • Trener 3 og 4-kurs: Trenere for morgendagens toppidrettsutøvere med hovedfokus på talentutvikling.
  • Etterutdanningskurs: Kompetansepåfyll og videreutvikling som trener.

NJFs trenerkurs er godkjente av NIF og oppfyller krav i henhold til Trenerløypa. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett og beskriver mål og kompetansekrav på fire ulike nivå (trener 1, 2, 3 og 4), samt etterutdanningskurs. Gjennom denne utdanningsmodellen kan en trener utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå h*n selv ønsker.

Dato for alle NJF-kurs finner du i kurskalenderen.

Økthefter

n2013_item_okthefte

Norges Judoforbund tilbyr økthefter som inneholder treningsopplegg med progressiv innlæring av judoferdigheter fram til gult, oransje, grønt og blått belte.

Forfatter av heftene til gult og oransje er Jessica Thiblin, Sandnes JK, og til grønt og blått Ane Ofstad Presterud, Oslo JK.

Øktheftene er et verktøy for judotrenere som ønsker tips om hvordan man kan legge opp trening på en hensiktsmessig måte. Øktplanene i heftene er laget så de uten problemer kan tilpasses den enkelte treningsgruppes ferdighets- og ambisjonsnivå.

Se informasjon om hvordan du bestiller.


Sideoppdatering: 2. april 2020, kl. 22:46