Innhold:

 • E-læring NIF
 • E-læring NJF
 • 1 kurshelg
 • Gjennomføre praksis som trener i klubb
 • Innlevering av praksis og e-læringsrapport

E-læring NIF
NIFs e-læring på trener 1-kurset består av følgende moduler:

 • Trenerrollen
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Paraidrett
 • Aldersrelatert trening 1

Kursene finner du på www.ekurs.nif.no/. Innlogging med Idrettens ID.

Ta kontakt med NIF-Digital på tlf. 21 02 90 90 for support.
Tips: Logg deg inn på Min idrett før du prøver å åpne e-læringskursene.

E-læring NJF
NJFs e-læring innebærer å se alle videoene i:

Kurshelgen
Kurshelgen gjennomføres Fredag: 17-21, Lørdag: 09-18, Søndag: 09-16.

Praksis
For å få trener 1 lisens må deltakerne gjennomføre praksis i etterkant av trenerkurset.
Deltakerne får informasjon om praksisopplegget underkurshelgen. Men det er en stor fordel å avklare på forhånd hvilket parti i klubben man kan være trener for under praksisperioden.

Praksis og e-læringsrapport
Deltakerne må levere inn en samlet praksis og e-læringsrapport for å bestå trenerkurset. Åpne rapporten under for å se krav/innhold.

Krav til deltakelse

 • Minimum oransje helbelte
 • Alderskrav:
  – Alderskrav for deltakelse på kurs som arrangeres på sentraløstlandet: Deltaker må fylle minimum 16 år det årets kurset gjennomføres.
  – Alderskrav for deltakelse på kurs som arrangeres på «ikke-sentraløstlandet»: Deltaker må fylle minimum 15 år det årets kurset gjennomføres.

  Det gis ikke under noen omstendigheter dispensasjon fra alderskravene.
  Sentraløstlandet defineres som Oslo, Akershus og sørover t.o.m. Larvik.

Anbefalinger

 • Gjennomføre alle NIFs e-læringsmoduler før første kurshelg
 • Det anbefales at deltakere under 16 år venter med å delta til de er fylt 16 år, med mindre de er svært modne for alderen.

Pris og påmeldingsfrist
Gratis ved bestått kurs! Når du har bestått trener-1 kurset, vil påmeldingsavgiften refunderes til din klubb. Trenerkurset er gratis takket være støtte fra Sparebankstiftelsen til Judotrenerløftet. Ordningen gjelder ut november 2024. Deltaker er selv ansvarlig for å melde fra til utviklingssjef når alt innhold er bestått.

Påmeldingsfrist
Normal påmeldingsfrist er 2 uker før kursstart. Ved senere påmelding økes prisen. Økningen blir ikke refundert ved bestått kurs.Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier