Innhold:

  • E-læring, 5 moduler
  • Forkurs
  • 2 kurshelger
  • Praksis som trener i klubb

Krav til deltakelse

  • Minimum 4. kyu (oransje hel-belte)
  • Fylle 16 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon for alderskrav kan innvilges i samråd med NJF v/ utviklingsansvarlig.
  • Gjennomføre alle e-læringsmoduler før første kurshelg.
  • Gjennomføre forkurs.

Forkurset arrangeres i regi av klubben. Hvis ingen i din klubb kan holde kurset kan du finne en instruktør i Trenerbanken.

E-læringsmodulene på trenernivå 1:
Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Paraidrett og Aldersrelatert trening 1.
Kursene finner du på www.ekurs.nif.no/. Innlogging med Idrettens ID.

Ta kontakt med NIF-Digital på tlf. 21 02 90 90 for support.
Tips: Logg deg inn på Min idrett før du prøver å åpne e-læringskursene.

Praksis
For å få trener-1 lisens må deltakerne gjennomføre praksis under og/eller i etterkant av kurset. Denne består blant annet av å lage en overordnet semesterplan, samt planlegging, gjennomføring og evaluering av minimum 10 judoøkter i egen klubb.

Deltakerne får detaljert informasjon om opplegget på kurset. Det er en stor fordel å avklare på forhånd hvilket parti i klubben man kan være trener for under praksisperioden.

Pris
3000,- per deltaker

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier