Innhold:

  • E-læring, 5 moduler
  • 3 kurshelger
  • Dommerkurs/dommerseminar
  • Praksis som trener i klubb

Krav til deltakelse 

  • NJFs trener-1 lisens, eller tilsvarende.
  • Minimum 3. kyu (grønt helbelte) og fylle 18 år det året kurset arrangeres. Dispensasjon for alderskrav kan innvilges i samråd med NJF v/utviklingsansvarlig.
  • Gjennomføre alle e-læringsmoduler før første kurshelg.

E-læringsmodulene på trenernivå 2:

Aldersrelatert trening 2, Sunn idrett (3 moduler) og Ren Utøver»
Modulene finner du på www.ekurs.nif.no/ og på www.renutover.no
Innlogging gjøres med Idrettens ID.

Ta kontakt med NIF-Digital på tlf. 21 02 90 90 for support.
Tips: Logg deg inn på Min idrett, før du prøver å åpne e-læringskursene.

Praksis
For å få trener-2 lisens må deltakerne gjennomføre praksis under og/eller i etterkant av kurset. Denne består blant annet av å lage en periodeplan, ukesplaner og øktplaner + gjennomføring og evaluering av minimum 25 judoøkter i egen klubb.

Deltakerne får detaljert informasjon om opplegget på kurset. Det er en stor fordel å avklare på forhånd hvilket parti i klubben man skal være trener for under praksisperioden.

Pris
4000,- per deltaker

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier