Trenerbanken består av en gruppe judotrenere som er tilgjengelig for klubber som ønsker oppdatering, inspirasjon og videreutvikling. Trenerne er valgt ut på bakgrunn av sin ekspertise i judo og underviser i sine spesialområder. Oppleggene er laget for å tilrettelegge for et godt, variert og fleksibelt aktivitetstilbud i klubbene.

Trenerbanken tilbyr nå også et miniseminar med en dommerinstruktør som omfatter gjennomgang av de nyeste, oppdaterte kampreglene fra IJF (IJF Refereeing Rules). Målgruppe er trenere og konkurranseutøvere som ønsker å holde seg oppdatert på de nyeste kampreglene. Varighet er 2-3 timer.

Avtale mellom trener/instruktør og klubb
Klubbene kan kontakte trenerne på listen og bestille en eller flere treninger innenfor ønskede emner til sin egen klubb. Besøkene avtales direkte mellom den enkelte klubb og trener på listen, og klubbene kan fritt velge hvem de ønsker å invitere.

Økonomi
Klubben skal dekke følgende:

  • Reiseutgifter etter statens satser.
  • Opphold/losji (ved behov, ikke krav om hotell).
  • Honorar til instruktør, kr. 300,- per time på matta.

Hvis det skal etableres et kontraktsforhold gjøres det mellom klubb og trener direkte.

NJF støtter klubber  som benytter seg av Trenerbanken, med 6.000,- per år. Krav og refusjonen må inneholde informasjon om trener og dato for treningen/samlingen. Faktura med kopi av bilag sendes inn i etterkant av arrangementet sammen med deltakerliste.

Trenerbanken tilbyr nå også et miniseminar som omfatter gjennomgang av de nyeste, oppdaterte kampreglene fra IJF (IJF Refereeing Rules). Målgruppe er trenere og konkurranseutøvere som ønsker å holde seg oppdatert på de nyeste kampreglene. Varighet er 2-3 timer.

Regioner
Fra 2020 kan regioner søke om støtte på inntil 10 000 kr, for utgifter til trenerbanken. NJF ønsker å støtte arrangementer der flere klubber går samme om å skape arenaer for aktivitet og kompetanseheving. Kontakt Utviklingsansvarlig om dette.

Følgende er i trenerbanken pr. 2020:

Trenerkursinstruktører:Martin Helliesen
Sandnes
Epost


Tore
Brenne

Levanger
Epost


Jessica Thiblin
Oslo
Epost

Katakursinstruktører:Rosalie Evans
Tromsø
Epost


Ronald Guttormsen
Mo i Rana
Epost


Martin Helliesen
Sandnes
Epost

Regiontrener:Kim Andersen
Bodø
Epost


Hanne Myrnes
Bodø
Epost


Johnny Roaldseth
Trondheim
Epost


Neil Eckersley
Sandnes
Epost

Regionsensorer:Martin Helliesen
Sandnes
Epost


Knut Harefallet
Fredrikstad
Epost


Birgit Ryningen
Trondheim
Epost


Rosalie Evans
Tromsø
Epost

Dommere:Thom Hallum
Nesodden
Epost


Arild Maka
Stavanger
Epost


Ådne Lie
Haugesund
Epost


Svenja Rahn
Tromsø
Epost

 

Spes-ped og trener/utøverrelasjon:Birgitte Ursin
Kongsberg
Epost

Førstehjelp og mental trening:Pål Herlofsen
Lier
Epost

Landslagsutøvere:
Alle utøvere på senior- og U23-landslagMadelene Rubinstein
Fredrikstad
Epost


Fredrikke
Roaldseth

Trondheim
Epost


Sander Knutsen
Oslo
Epost


Sigurd
Stokke

Oslo
Epost