NJFs prosjekt «Kvalitetsklubb» er en nøye strukturert prosess for klubber som ønsker å utvikle seg gjennom å bygge sterke organisasjoner, med solide rammeverk og struktur som grunnmur. Inspirasjonen bak kvalitetsklubb er hentet fra andre idretter, mens selve produktet er bygget for norske judoklubber.

Motivasjonen bak prosjektet er først og fremst å øke antall medlemmer i norsk judo. Dette skal oppnås gjennom bedre drevne klubber og økt aktivitet, både sportslig og sosialt. Alle tiltak og kriterier er utviklet for å understøtte disse målene.

Figuren under viser prosessen for å bli sertifisert som en kvalitetsklubb. Gule bobler indikerer at boblen er klubbens ansvar, mens røde bobler er NJF sentralt sitt ansvar.

*KK – Kvalitetsklubb

Første steg til å bli sertifisert som en kvalitetsklubb, er å sende en søknad til NJF. Dersom søknaden blir akseptert vil klubben opptas som en Satsningsklubb. Som Satsningsklubb deltar klubben i et utviklingsprogram for å oppfylle kriteriene for en kvalitetsklubb, i tett samarbeid med administrasjonen i NJF. Når din klubb har blitt kvalitetsklubb får klubben en rekke fordeler, som er listet opp nedenfor under «Fordeler for kvalitetsklubber».

Søknadsfrist & antall klubber
Vi praktiserer løpende opptak i kvalitetsklubbprogrammet, og vi oppfordrer motiverte søkere til å sende inn søknad. Søknadskjemaet finner du både her nederst på denne siden.

Fordeler for kvalitetsklubber:

 • NJF betaler og organiserer print og levering av bannere og flyere til rekruttering.
 • NJF legger klubblogo og kontaktinfo på NJFs nye promovideo, som klubben kan bruke til rekruttering.
 • Bistand til implementering av Spond, Vipps, Zettle, malbibliotek og dokumentstøtte (årshjul, mail-maler etc.) 
 • Kvalitetsklubber vil bli prioritert i NJFs søknadstildelinger.
 • Rådgiving til søknader.
 • Rådgiving med anleggsarbeid og treningstidstildeling.
 • Rådgiving til bruk av nettside og sosiale medier.
 • Rådgiving til strategiarbeid og handlingsplaner.
 • Rådgiving om ansattressurser: Ansettelsesprosedyrer, personal/HR.  
 • Rådgiving til budsjettering.
 • Gratis kvalitetsklubbseminar.  
 • Støtte til reise og deltakelse på seminarer og kurs.
 • Jevnlig oppfølging av administrasjonen i NJF. 

Kriterier som må tilfredsstilles av kvalitetsklubber:
Trykk på et av kriteriene under, for forklaring på hvorfor kriteriet er viktig for en «kvalitetsklubb».

Systemer

 • Hjemmeside (Web/FB).
 • Tilstedeværelse på Sosiale medier (Facebook, Instagram o.a.).
 • Spond & Spond Club.
 • Bruke regnskapssystem utviklet av tredjepart (Fiken anbefales).
 • Vipps.
 • Zettle, betalingsterminal (tidligere iZettle).
 • Internlagring i sky (MS Office 365/Google Suite).

Sport

 • Avvikle minimum ett sportslig arrangement pr. år.
 • Klubbtur til min. to eksterne arrangementer (stevner/samlinger).
 • Alle trenere har eller har plan om å ta NJF-trenerkurs.
 • Trenere skal motta lønn/godtgjørelse.
 • Tilstrebe å ha minimum to trenere pr parti.
 • Terminliste tilgjengelig på hjemmeside og sendes ut min. to ganger årlig.
 • Arrangere minimum to årlige sosiale arrangementer, som ikke er judo.

Markedsføring og rekruttering

 • Profilere klubben og idretten i nærmiljøet/lokalsamfunnet.
 • Utarbeide plan (mal) for rekruttering og oppstart.

Organisasjon

 • Egen administrativ leder, som ikke er styreleder. Trenger ikke å være lønnet.
 • Hovedtrener skal ikke være styreleder eller administrativ leder.
 • Egen Sportslig leder (kan være hovedtrener).
 • Oppnå avtalt mål for medlemsvekst/antall medlemmer.

Administrasjon

 • Gjennomføre kurset «Styrearbeid i praksis» & «Rent IL».
 • Kontrollere politiattest for nye trenere.
 • Klubben forplikter seg til å delta på følgende NJF sine arrangementer:
  – Arrangement for klubbutvikling.
  – Forbundsting.
  – Informasjonsmøter.


Opprettholdelse av forpliktelser:
Vi gjør oppmerksom på at kvalitetsklubber etter sertifisering, må opprettholde sine plikter som kvalitetsklubb. Kvalitetsklubber som etter 2 skriftlige advarsler ikke opprettholder sine plikter, vil bli fratatt status som kvalitetsklubb, og vil følgelig miste goder og privilegier kvalitetsklubber har.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier