Norges Judoforbund

NJF tekst

Rent Idrettslag

Ny versjon av Rent Idrettslag ble lansert 7. mars 2019.

Rent Idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge, og er et konsept forbeholdt organisasjonsledd som er en del av Norges idrettsforbund. For idrettslaget er det en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Alle idrettslag, herunder judoklubber, skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.

Norges Judoforbund oppfordrer alle judoklubber til å sette dette arbeidet på dagsorden og gjennomføre Rent Idrettslag programmet.

Slik blir idrettslaget et Rent Idrettslag:
– Sett av tid (1-2 timer), samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner i deres idrettslag eller gruppe.
– Ta frem https://www.rentidrettslag.no/ på en skjerm, og les godt igjennom veiledningen og foreberedelsesoppgavene.
– Logg inn for å starte sertifiseringen: https://www.rentidrettslag.no/registrer-lag
– Søk opp klubben din og registrer gruppen dere tilhører (f.eks.: Oslo Judo Klubb, judo). Velg særforbund og registrer kontaktinformasjon.

Når klubben har gjennomført Rent IL og prosessen er fullført, så vil klubben motta en sertifisering som varer i to år. Samtidig får man tilgang på ressurser og materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

Les mer om Antidoping Norge sitt arbeid for Ren idrett her: https://antidoping.no/ren-idrett/


Sideoppdatering: 7. mai 2020, kl. 13:02