Stevnekomiteen (SK) er NJFs faginstans når det gjelder gjennomføring av stevner og mesterskap.

SK har også som formål å kvalitetsikre NJFs stevner (NC og NM) i tett samarbeid med teknisk arrangør.

Stevnereglement

Stevnereglementet er vedtatt av forbundsstyret i Norges Judoforbund. Stevnekomiteen er ansvarlige for å forvalte reglementet.

Alle arrangører av norske judostevner må forholde seg til dette reglementet.

Se aktuelle dokumenter:

Title
Stevneutstyr 29. mai 2019
Stevneutstyr 1. desember 2014
Stevneutstyr 1. desember 2014

Arrangørmanual

Arrangørmanualen er en samling av rettigheter og plikter som pålegges arrangører av NJFs offisielle stevner: Norgescup og Norgesmesterskap.

Arrangørmanualen inneholder også anbefalt praksis fra Norges Judoforbund.

Se aktuelle dokumenter:

Title
Stevneutstyr 29. mai 2019
Stevneutstyr 1. desember 2014
Stevneutstyr 1. desember 2014

Stevneutstyr

Norges Judoforbund sender stevneutstyr til alle arrangører av NC og NM.

Forsendelsen består av en euro-pall med 6 fraktkasser. Valgt transportfirma pr. mai 2019 er Leiv Sand Transport AS som holder til i Levanger.

Det er mye som fraktes rundt, blant annet teknisk utstyr som arrangør og dommere er avhengig av for å gjennomføre stevnene på en tilfredsstillende måte. Det er derfor viktig at utstyret håndteres på en forsvarlig måte, og at arrangørene følger innhold- og pakningbeskrivelser som følger med. Disse kan også lastes ned fra denne siden.

Se aktuelle dokumenter:

Title
Stevneutstyr 29. mai 2019
Stevneutstyr 1. desember 2014
Stevneutstyr 1. desember 2014

Kampskjemaer

Under kan du laste ned aktuelle kampskjemaer i excel format for manuell føring av kampresultater

Title
Stevneutstyr 29. mai 2019
Stevneutstyr 1. desember 2014
Stevneutstyr 1. desember 2014

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier