Bestilling av varer og materiell gjøres via nettbutikken www.idrettsbutikken.no

Der kan du blant annet kjøpe følgende:I tillegg kan man i nettbutikken bestille andre produkter:

  • Premier til Judofestivalen (kun for klubber)
  • Premier til regioncup (bestilles kun av medlemsklubb i NJF)
  • Pique-skjorter til judodommere
  • Annet treningsutstyr