Norges Judoforbund

NJF tekst

Klubbinfo

Som medlem i Norges Judoforbund har klubbene en rekke medlemsfordeler, i tillegg til noen forpliktelser.

Under dette hovedomårdet vil det til enhver tid ligge nyttig informasjon til ledelsen i klubbene.

Judoåret er en særlig relevant side for alle klubber. Her følger viktige frister som klubbledelsene må forholde seg til for å følge medlemsforpliktelsene til NJF.

Judoåret 2019

Klubbguide

Anlegg

Judofestivalen

Regioncup

Aktivitetstil-
bud

Utdanning

Materiell/salg

Klubbovergang

Gradering

Forsikring

Idrettssystem-
ene