Norges Judoforbund

NJF tekst

Klubbinfo

Som medlem i Norges Judoforbund har klubbene en rekke medlemsfordeler, i tillegg til noen forpliktelser.

Under dette hovedområdet vil det til enhver tid ligge nyttig informasjon til ledelsen i klubbene.

Judoåret er en særlig relevant side for alle klubber. Her følger en oversikt over administrative plikter og frister som klubbene må overholde for å følge medlemsforpliktelsene til NJF.

Judoåret 2020

Klubbguide

Anlegg

Judofestivalen

Aktivitetstil-
bud

Utdanning

Digitale tjenester

Materiell/salg

Klubbovergang

Gradering

Forsikring