Norges Judoforbund

NJF tekst

Barn

Moro med judo for de minste. FOTO: Christial Wolff

FOTO: Christial Wolff

Ifølge American Journal of Sport Science, er judo den kampsporten som egner seg best for barn. Judo består av kontrollerte kast- og holdeteknikker og er helt uten slag, spark eller andre elementer som har til hensikt å skade motstander. Vi vektlegger gode opplevelser på matta og aktivitet innenfor trygge rammer hvor barn får utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt.

Over 50 % av vår medlemsmasse er under 13 år. For oss er det derfor viktig å sette barn og barns mestring i fokus.

Barns rettigheter i idretten

I vårt arbeid med aktivitetstilbud for barn står Idrettens barnerettigheter og Barneidrettsbestemmelsene sentralt. Disse ble for første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007, (revidert i 2015) og baserer seg på FNs barnekonvensjon. Informasjon fra NIF vedrørende barneidrett finner du her. Judoforbundet har utarbeidet spesifiseringer for vår barneaktivitet som er godkjente av NIF. I tillegg har vi innført restriksjoner i konkurranser for barn for å fremme teknisk utviklng og for å hindre dårlige opplevelser på matta.

Trenerutdanning

Judo for barn er intergrert i trenerkursene som tilbys av NJF og vårt trener 1-kurs retter seg spesielt mot barn opptil 12 år. I tillegg til ordinære trenerkurs hvor judo for barn er temaer, tilbyr vi egne kurs rettet mot barn mellom 3 og 8 år (Knøttejudo). Her har vi stort fokus på hvordan barn lærer i ulik alder, og hvordan skape en god læringsarena for alle barn.

Judofestivalen

Judofestivalen er et konsept som legger tilrette for barnearrangementer og ble igangsatt takket være en gave fra Sparebankstiftelsen DNB. og alle norske judoklubber kan bli en Judofestival-klubb. Arrangørklubber kan få medaljer og premier tilsendt kostnadsfritt på forespørsel. Les mer om dette her.
 
Aktuelle dokumenter:



Sideoppdatering: 6. august 2019, kl. 17:14