Norges Judoforbund

NJF tekst

Jenter

I judo er det, som i de fleste andre kampidretter, en overrepresentasjon av mannlige utøvere. Per i dag utgjør kvinner ca 25 % av vår totale medlemsmasse. Norges judoforbund har siden 2002 hatt ekstra fokus på tiltak som kan øke både andelen av kvinnelige utøvere.

For å rekruttere og å holde på jentene i norsk judo, mener vi det er viktig med forbilder og gode rollemodeller. Blant annet ser vi at klubber med aktive kvinnelige trenere ofte har flere jenter på trening enn i klubber med kun mannlige trenere. Sentralt i NJF jobber vi hele tiden for at det skal være kvinnelige representanter i styret, komitéer og andre utvalg. Ikke kun for å følge lovpålagte kjønnskvoter, men også fordi arbeidsgrupper som består av både mennn og kvinner oppnår mer og gjør arbeidsmiljøet bedre.

Klubbaktivitet

Vi jobber for at våre klubber skal organisere aktiviteter som er tilrettelagt for rekruttering og ivaretaking av jenter. Flere arrangerer faste årlige samlinger for jenter i sin region og blant utøverne er dette utrolig populært. Det er også mange klubber som har egne treningspartier for jenter. Vi oppfordrer flere til å teste ut dette!

Prosjekt i Judoregion Øst

I Judoregion Øst er det nå satt i gang et prosjekt ledet av Solveig Irgens fra Asker Judoklubb. Målet med prosjektet er å beholde jenter i judomiljøet, enten som aktive utøvere/mosjonister, konkurranseutøvere, trenere og/eller dommere. Blant planlagte aktiviteter og tiltak er regionale jentetreninger, trenerkurs og seminarer og turer til andre land med liknende prosjekter. Ta kontakt med Utviklingsansvarlig hvis du vil vite mer om dette.


Sideoppdatering: 18. november 2019, kl. 12:12