Norges Judoforbund

NJF tekst

Judo i skolen

I NJFs Strategidokument 2016-2018 er judo i skolen et prioritert mål. FOTO: Christian Wolff/NJJK

Idrett i skolen er et satsingsområde for hele norsk idrett. Både på grunn av ønsket om å være en tydeligere samfunnsaktør i et helseprespektiv, og rekruttering. Flere judoklubber har i dag samarbeid med nærliggende skoler om judo i skoletiden, eller judo i Aktivitetsskolen (AKS).

Vi mener at judo egner seg godt til å nå de helsebringende aspektene ved målsetningene til norsk idrett. Økt rekruttering er også erfaringen fra de klubbene som i dag har samarbeid med skolen/AKS. Vi oppfordrer alle klubber til å knytte nærmere bånd til skolene i sitt nærområde. NJF er behjelpelig med veiledning og har også oversikt over de judoklubbene som per i dag har et etablert tilbud i skoler/AKS i sitt nærmiljø.

Aktuelle dokumenter:

Title Download
NJFs anbefalinger
  1 files      226 downloads
Download
Avtalemal
  1 files      221 downloads
Download
Foreldrebrev (mal)
  1 files      235 downloads
Download


Sideoppdatering: 24. mars 2017, kl. 14:45