Norges Judoforbund

NJF tekst

Kata

Kime no kata utført av Madelene Rubinstein (tori) og Johan Heffermehl (uke). FOTO: Christian Wolff

NJF jobber for å utvikle og intergrere kata som en naturlig del av klubbtrening i norske judoklubber.

Kata tilbys som en egen modul i Trenerbanken og er intergrert i NJFs trenerkurs. Vi er i tillegg behjelpelige med å tilrettelegge for kata-samlinger og kurs for kata-instruktører ved behov.

Ta kontakt med Fagsjefen for mer informasjon vedrørende kata-aktivitet.


Sideoppdatering: 6. august 2019, kl. 17:17