Norges Judoforbund

NJF tekst

Para-judo

Judo er en idrett kan trenes av alle, uavhengig av funksjonsnivå. Har du lyst til å begynne med judo? Her kan du se om det finnes en judoklubb nær deg, eller du kan kontakte Judoforbundets Utviklingsansvarlige.

Trenerutdanning

NJF satser på trenerkompetanse. Alle våre trener 1- og trener 2-kurs tar for seg emnet para-judo. I tillegg har vi en egen modul i Trenerbanken for trenere og andre som ønsker oppdatering og videreutvikling.

Klubbveiledning

Vi har per i dag fem kompetanseklubber i NJF: Nesodden Judoklubb, Trondheim Judokwai, Sande Sportsklubb Judo, Bodø Judo Club og Stavanger Judoklubb. Hver av disse har en representant i Råd for para-judo som jobber med veiledning og opplæring på kurs og seminarer i regi av NJF.

 
Råd for para-judo:Wibecke Holm Jøsang
Nesodden Judoklubb
Epost: wibecke.josang@gmail.comStåle Wikdahl
Trondheim Judokwai
Epost: wikdahl@online.noSven-Ove Johansen
Sande Sportsklubb – judo
Epost: sven-ove@sskjudo.noHanne Myrnes
Bodø Judo Club
Epost: Hanne.Myrnes@judo.noAnnette Møller
Stavanger Judoklubb
Epost: annette.moller@stavanger.kommune.no

Tilskudd

Klubber som ønsker å starte eller utbedre sitt para-tilbud har flere muligheter for å søke om økonimisk støtte.

Tilskudd fra NJF
Vi støtter prosjekter og tiltak som har som mål å rekruttere eller å skape bedre og større treningsmiljøer. Ta kontakt med Utviklingsansvarlig for mer informasjon.

Lokale midler
Mange kommuner, idrettskretser og fylkeskommuner har egne støtteordninger.

Andre støtteordninger
Flere stiftelser og organisasjoner gir midler til para-aktiviteter. Les mer om disse på temasidene til NIF.


Sideoppdatering: 18. november 2019, kl. 12:09