Norges Judoforbund

NJF tekst

Ungdom

Ungdom i alderen 13-19 år er en prioritert målgruppe i NJF, noe som er omtalt i vårt Strategidokument 2016-2018. De skal lyttes til og de skal ha innflytelse på styret/ledelsen i egen klubb. Vi oppfordrer sterkt til å gi ungdom medbestemmelse over egen aktivitet og til å gi dem mulighet til å bidra til et godt sosialt miljø.

Idrett for ungdom er også et eget satsingsområde i Norges Idretttsforbund. Her kan du lese mer om det.

Trenerutdanning

Judo for ungdom er intergrert i trenerkursene som tilbys av NJF og vårt trener 2-kurs retter seg spesielt mot trenere for utøvere i alderen 13-19 år. Klubber som ønsker å heve kvaliteten på sin ungdomsaktivitet kan også benytte Trenerbanken som er særskilt beregnet på ungdom og trenere for ungdom.

Ungdomsrådet

I 2015 ble et ungdomsråd opprettet og lagt under Utviklingsavdelingen i NJF. Ungdomsrådet består av ungdom i aldersgruppen 15-20 år og de har en friere rolle enn andre komiteer og utvalg i NJF. Hovedoppgaven til Ungdomsrådet er gi råd til klubber og NJF, på hva ungdommers behov er. De skal være et talerør for ungdom, hvor ungdomsmeninger uttrykkes fra ungdom og ikke av voksne. Ta kontakt med Utviklingsansvarlig hvis du vil vite mer om Ungdomsrådet.

Klubbanbefalinger om ungdomsidrett

Tilskudd

Fra 2017 kan klubber søke tilskudd for utvikling og arrangering av konkurranseaktivitet for ungdom, og premier og andre effekter sendes til arrangørklubbene på forespørsel. Ta kontakt med Utviklingsansvarlig for mer informasjon.

Aktuelle dokumenter:
 

 


Sideoppdatering: 18. november 2019, kl. 12:11