Norges Judoforbund

NJF tekst

Siste nytt:

Endringer: Judokort og klubbgraderinger

I 2018 ble judokortet innført som skulle erstatte judopass og graderingsmerker. Bakgrunnen for dette var at ordningen med judopass og […]

Les mer

Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Regiongradering i Fredrikstad

Nasjonal gradering i Oslo

Regiongradering i Tromsø

[Nyhetsarkivet]

Gradering

Forbundsstyret i NJF er øverste myndighet i saker som omhandler graderinger. Utviklingsansvarlig er delegert myndighet til å forvalte graderingsreglementet på NJFs vegne, der ikke annet er angitt.

Kyu- og mon-graderinger (gult-brunt belte) foretas av klubbene. Gradering til kyu-grad: Fra og med det året utøveren fyller 13 år. Gradering til mon-grad: Til og med det året utøveren fyller 12 år.

Gradering til mon-grader skjer etter de samme felleskrav som til kyu-grader, med unntak av shime-waza (kvelningsteknikker), kansetsu-waza (armbend-teknikker) og minimum antall treningstimer mellom hver enkelt gradering.

Dan-kommisjonen gjennomfører alle dan-graderinger (sorte beltegrader). Les mer om dette her.

Mer info om klubbgraderinger kan du finne her

Klubbsensorer

Hver klubb utnevner sine graderingssensorer, og skal innrapportere disse via idrettsregistreringen. Sensor skal være medlem av den aktuelle klubben, og ha en grad som er godkjent i Norge. Man kan som klubbsensor gradere opp til én grad under sin egen grad. Ønsker en utøver å gradere seg hos en annen klubb, må han/hun innhente skriftlig godkjenning av graderingssensor fra egen klubb i forveien.

Graderingsberettigede i klubben har ansvar for å påse at utøverne har kunnskap i henhold til graderingsreglementet og at progresjonen ivaretas som beskrevet. Vi anbefaler klubbsensorer å delta på kata-kurs og graderingstreninger.

Klubben anbefales å gjennomføre delgraderinger, særlig for utøvere med mon-grader. Det betyr at utvalgte deler av kravene blir utført, og at utøveren kan få en farget stripe/lapp på eksisterende belte. Dette er ikke offisielle graderinger og klubbene kan organisere delgraderinger som de selv vil.

Graderingssensorkurs

Det settes opp kurs på forespørsel for klubbsensorer og andre interesserte som ønsker å lære mer om hvordan graderinger bedømmes og hvordan man bør veilede kandidater i klubben.


Sideoppdatering: 11. desember 2019, kl. 10:24