Norges Judoforbund

NJF tekst

NJF-godkjent gradering

Klubbgraderinger (1-5. mon/kyu) oppnår offisiell status gjennom registrering i NIFs kurssystem, Idrettskurs. Det er kun klubber som kan gjøre denne registreringen gjennom IdrettsKurs. Registrering av klubb-grader er ikke obligatorisk for klubbene.

Kun grader som er registrert i databasen vil være NJF-godkjent. Enkeltutøvere kan få registrert grader manuelt, se Judokort.

Klubbens registrering i Idrettskurs
Tilgang til Idrettskurs styres ut i fra hvilken funksjon (rolle/verv) du er registrert med i Sportsadmin. Innlogging til alle idrettens systemer gjøres med Idrettens ID. Samme brukernavn / passord ved innlogging i IdrettsKurs som du bruker til Min Idrett.

Under Min profil/Funksjoner og verv i Min idrett, kan du se hvilke funksjoner du er registrert med i idrettens databaser, og dermed også hvilke tilganger du skal ha fått i idrettens systemer.

For å kunne få tilgang til å opprette Kurs så må du enten være registrert med funksjonene Leder eller Kursarrangør. Hvis du som graderingsansvarlig skal registrere graderinger i systemet og ikke har tilgang, så må du enten kontakte klubbleder for å be vedkommende gi deg riktig funksjon (gjøres i Sportsadmin) eller du kan kontakte Forbundskontoret.

Last ned veiledning for opprettelse av Kurs / Gradering:

Kostnader
For hver registrert grad i systemet blir klubben fakturert kr 100,- (også gamle/tidligere grader). Kostnaden dekker forvaltningen og ivaretakelsen av et graderingssystem, samt at alle registrerte grader vil trigge utstedelse av Judokort.

Dersom klubben ikke ønsker å benytte IdrettsKurs, kan NJF registrere gradene for klubbens utøvere i idrettens sentrale database. Klubben må da sende en liste til forbundskontoret med oversikt over utøverenes fulle navn, fødselsdato, beltegrad (mon/kyu) og dato for tildelt grad. Klubben vil bli fakturert kr 200,- per registrerte grad.

Judokort
Judokortet er Norges Judoforbunds ID-kort som foruten personalia inneholder oppdatert informasjon om utøverens klubbtilhørighet, forsikringsstatus, kompetanse (trener, dommer, arrangør) og beltegrad. Les mer om Judokortet under utøverinfo.

Registrert og fullført (og avsluttet) gradering i Idrettskurs vil trigge utstedelse av nytt Judokort. Det er ingen ekstra kostnader for dette, verken for utøver eller klubb.

Klubbene vil få tilsendt Judokort for utdeling til sine utøvere fire ganger årlig. Disse sendes til adressen som er registrert på klubben i SportsAdmin.

Etter innføring av de nye Judokortene, vil det ikke lenger bli utstedt Judopass. Eksisterende Judopass er imidlertid gyldige, men vil ikke ajourføres videre av NJF (eks. overganger, dan-grader, oppnådd kompetanse, etc.).


Sideoppdatering: 29. juni 2018, kl. 12:38