Norges Judoforbund

NJF tekst

Klubbguide

Vi ønsker at klubben skal fokusere på det de kan best, nemlig å drive på med Judo!

For at klubbstyre- og ledelsen skal kunne prioritere arbeidet med aktivitetsutvikling rettet mot medlemmene sine, så er det viktig at klubbdriften og styrearbeidet fungerer optimalt. Klubbene har mange krav og frister å forholde seg til. Vi ønsker ikke at klubbene skal bruke unødvendig mye tid på masse papirarbeid og leting etter informasjon.

Derfor har vi gjennom Klubbguiden samlet opp nyttig informasjon, samt en rekke verktøy, maler og tiltak som er viktig og relevant for klubbens styre og ledelse.

Grasrotandelen

Idrettsdugnad

Opprette ny klubb

Judomatter

Lovnorm for idrettslag

Klubbøkonomi

Maler og eksempler

Klubbutvikling

Klubbhåndbok

Rent Idrettslag

Politiattest

Bedre Klubb

Idrettspriser

Tilskuddsordn-
inger