Norges Judoforbund

NJF tekst

Klubbguide

Vi ønsker at klubben skal fokusere på det de kan best, nemlig å drive på med Judo!

For at klubbstyre- og ledelsen skal kunne prioritere arbeidet med aktivitetsutvikling rettet mot medlemmene sine, så er det viktig at klubbdriften og styrearbeidet fungerer optimalt. Klubbene har mange krav og frister å forholde seg til. Vi ønsker ikke at klubbene skal bruke unødvendig mye tid på masse papirarbeid og leting etter informasjon.

Derfor har vi gjennom Klubbguiden samlet opp nyttig informasjon, samt en rekke verktøy, maler og tiltak som er viktig og relevant for klubbens styre og ledelse.

Klubbhåndbok,-
årshjul m.m.

Lovnorm for idrettslag

Gjennomføring-
av årsmøte

Klubbutvikling

Bedre Klubb

Klubbøkonomi

Opprette ny klubb

Judomatter

Politiattest

Rent Idrettslag

Tilskuddsordn-
inger

Grasrotandelen

Idrettspriser

Idrettsdugnad