Norges Judoforbund

NJF tekst

Lovnorm for idrettslag

Alle klubber er pliktig å ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og lovnormen.

Arkivbilde. FOTO: Stine Lastein.

Arkivbilde. FOTO: Stine Lastein.

Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning.

Idrettsstyret i NIF vedtok i 2015 nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er innarbeidet. Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Anbefalt saksgang ved lovnorm-endringer:

  • Bruk Lovnormen som utgangspunkt. Lastes ned i word-versjon fra NIFs nettsider.
  • Legg til klubbens særbestemmelser.
  • Ta hele Loven opp til godkjenning på Årsmøte
  • Send Loven til godkjenning av Idrettskretsen (NIFs Lov §10-1)

Sideoppdatering: 18. januar 2018, kl. 10:29