Norges Judoforbund

NJF tekst

Klubbhåndbok

Har din klubb en egen klubbhåndbok?

Eks. forside klubbhåndbok

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt.

Ofte ligger slik viktig informasjon spredt på mange steder. En klubbhåndbok vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Det vil også gjøre det mye enklere for nye personer å finne frem til informasjon istedenfor å måtte lage nye rutiner selv.
Klubbhåndboka skal ikke kun være for klubblederne, men den vil også kunne fungere som en viktig hjelpemiddel for foreldre og utøvere som ønsker å finne frem til ulike administrative og sportslig planer.

Det er viktig å revidere klubbhåndboka etter hvert som nye funksjoner, vedtak og rutiner blir endret.

Norges Idrettsforbund har utviklet en veileder som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen (malen) dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted.

Veilederen kan lastes ned på Idrettsforbundets nettsider.


Sideoppdatering: 6. august 2019, kl. 17:17