Norges Judoforbund

NJF tekst

Utdanning

NJFs kompetansetilbud dekkes av Den Norske Judoskolen.

Medlemmene skal gjennom Den Norske Judoskolen få dekt sine judospesifikke utdanningsbehov innen områdene:

I tillegg tilbyr NJF ulike kurs og prosesser innenfor klubbutvikling for å øke organisasjonskompetansen i klubbene.

Idrettskretsenes kompetanse er og noe klubbene kan ta i bruk. De tilbyr ulike kurs for klubbene i de respektive fylkene:

  • Lover, regler og retningslinjer
  • Idrettens rammebetingelser
  • Økonomistyring og regnskap
  • Anlegg generelt
  • Møteledelse
  • Klubbens styrearbeid i praksis

Oversikt over de felles idrettslige kursene finner du på NIF sine hjemmesider.

Ta kontakt med deres Idrettskrets for mer informasjon om kursene.

 


Sideoppdatering: 8. januar 2020, kl. 13:41