Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Idrettslagsbrosjyre på 9 språk!

Norges Idrettsforbund lanserer nå idrettslagsbrosjyren «Bli med» på ni ulike språk. Brosjyren er oversatt til arabisk, farsi, pashto, somali, urdu, tyrkisk, polsk, engelsk og norsk.

nif_idrettslag_brosjyre

Brosjyren kan tilpasses hvert enkelt idrettslags aktiviteter og logo. «Bli med»-brosjyren vil dermed være et relevant og viktig verktøy for idrettslagenes inkluderingsarbeid.

Alle judoklubber kan nå begynne å ta i bruk brosjyren!

Det gjøres på følgende måte:

Se eksempel på brosjyren på Arabisk med tekst fra en svømmeklubb.

Ønskes det mer informasjon og veiledning, les mer på temasidene til Idrettsforbundet om Inkludering.

Norges Judoforbund oppfordrer spesielt klubbene i storbyene om å ta en nærmere titt på dette, og bli med på dette flotte tiltaket om inkludering i idrettslagene!

Tilskuddsordninger
Det tilbys en egen tilskuddsordning «Inkludering i Idrettslag».
Fra 2014 er Norges idrettsforbund tildelt 10,5 millioner kroner til arbeidet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag.

Ordningen er i dag begrenset til navngitte kommuner.


Publisert 5. februar 2015, kl. 9:03 (sist oppdatert: 5. februar 2015, kl. 9:03) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar