Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Innvilget regiontilskudd

Før sommeren ble det publisert en utlysning av en regional tilskuddsordning.

Det var hele 100.000 kroner som regionene kunne søke på!

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet for barn og ungdom ute i regionene. Samtidig skal midlene forhindre at økonomi er en barriere og at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i aktiviteten. Det var kun regionleddet som kunne søke og som videre har forvaltningsansvar av tilskuddet. Det er også en forutsetning at regionleddet sørger for at tilskuddet kommer alle klubbene til gode.

Det kom søknader fra 4 av 5 regionledd. Alle søknadene inneholdt mange gode tiltak som vi har troa på. Vi har klart å finne rom i budsjettene til å tildele litt mer midler enn det som først ble utlyst. Vi håper at tilskuddet skal bidra til at det blir enklere for regionene å tilby mer aktivitet. Det er ingen tvil om at regionene er engasjerte, og har mange flotte ideer for å skape aktivitet og godt miljø ute i sin regioner.

Vi har gleden av å informere om at følgende regioner har fått innvilget tilskudd.

Judoregion Nord
tildeles 30.000,- til

Judoregion Midt
tildeles 55.000,- til

Judoregion Vest
tildeles 24.000,- til

Judoregion Sør
tildeles 30.000,- til

Vi ønsker regionene lykke med videre planlegging og gjennomføring av tiltakene.

Lill Merethe Tjeldvoll

Organisasjonsansvarlig
Norges Judoforbund


Publisert 16. august 2019, kl. 10:47 (sist oppdatert: 29. august 2019, kl. 14:19) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar