Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Innvilget regiontilskudd

Før sommer ble det utlyst en ny tilskuddsordning til judoregionene.
Tilskuddet har fokus på økonomi som barriere der alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta uavhengig av økonomien.

I løpet av søknadsperioden fikk vi inn søknader fra 3 judoregioner.
Vi kan med glede bekrefte at alle 3 regioner for innvilget et tilskudd, basert på deres prosjekter og tiltak som det har blitt søkt om støtte til.

Judoregion Midt, tildeles 20.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen skal jobbe med Alle Med tiltak blant klubbene i regionen, og har blant annet som mål å redusere deltageravgiften på Judokaruseller (barnestevner). De ønsker også å jobbe generelt mot lavere terskel for deltagelse på arrangementer, og søker samarbeid med kommuner og NAV.

Judoregion Vest, tildeles 20.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen ønsker å redusere terskelen for å delta på regionsamlinger, ved å gjøre disse gratis å delta på.

Judoregion Øst, tildeles 10.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen ønsker å arrangere en fellestur for utøvere i regionen til Borås Judo Challenge 3.-4. november 2018. Tilskuddet vil bidra til å redusere kostnaden for utøvere som ønsker å bli med.

Vi ønsker regionene lykke med videre planlegging og gjennomføring av tiltakene.


Publisert 7. september 2018, kl. 15:53 (sist oppdatert: 7. september 2018, kl. 15:53) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar