Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Lokale aktivitetsmidler 2014

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte idrettslag og -foreninger. Over 200 mill. skal fordeles!

Bruk muligheten til å synliggjøre klubbens aktiviteter overfor det lokale idrettsrådet.
Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.

I 2013 skal 209,8 millioner kroner fordeles i LAM-ordningen. Det er en betydelig økning fra i fjor!

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på Kulturdepartementets retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

NJF anbefaler alle klubber å følge retningslinjer fra sitt idrettsråd, og stille på møtene som fordeler aktivitetsmidlene. Bruk muligheten til å synliggjøre klubbens aktiviteter overfor det lokale idrettsrådet.

Følgende bør man være oppmerksom på:

Med vennlig hilsen
Norges Judoforbund

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef


Publisert 27. juni 2014, kl. 12:13 (sist oppdatert: 7. august 2014, kl. 9:57) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar