- Judo.no - https://www.judo.no -

NJF inviterer til Klubbseminar 2019

NJF inviterer alle styremedlemmer og ansatte i judoklubber/regioner til klubbseminar.

[1]

Her vil du få siste nytt om hva som skjer i norsk judo, det er en arena for erfaringsutveksling og nettverkingsbygging, og du kan være med å påvirke agendaen fremover.

Programmet vil bestå av informasjon, erfaringsdeling fra klubber, og en del arbeid og diskusjoner i grupper.

I år vil en stor del av programmet gå til strategiarbeid. Det legges opp til at deltakerne får mulighet til å påvirke hvilke strategiområder og målsetninger Judoforbundet skal ha for den neste stratgiperioden. Vi inviterer klubbene/regionene til å være med å forme strategiplanen som skal presenteres og vedtas på neste Forbundsting i 2020.

I tillegg blir det tid til å være sosiale, med uformell dialog og nye bekjentskaper på tvers av klubber og regioner.

Praktiske detaljer:

[4]

Velkommen til Comfort Hotel Runway!

Programmet varer fra 30. november kl. 11.30, til 1. desember kl. 14.00

Overordnet agenda (endringer kan forekomme):

Betaling og påmeldingsfrist er satt til lørdag 2. november.
Alle må melde seg på i Min Idrett: https://mi.nif.no/Event#1938097-010 [5]
Betaling gjøres samtidig, eller i Idrettskurs av klubbleder.

Spørsmål kan rettes til forbundskontoret. [6]

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Org- og arrangementsansvarlig