Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Spillemidler til utstyr 2018

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere.

Hva kan det søkes om?

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Godkjent judoutstyr som det kan søkes utstyrsmidler til er:

Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.

Innkjøpet må være gjort i 2018.

Spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Hvordan søker man?

Man må søke om disse midlene i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

I tillegg til å registrere søknaden må man innen søknadsfristen sende inn faktura og kvittering på betalt beløp på e-post til Kristoffer Halmøy.

Se for øvrig veiledning om søknadsprosessen.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no hverdager 08-20.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 er onsdag 6. februar 2019.

Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.


Publisert 15. januar 2019, kl. 14:20 (sist oppdatert: 15. januar 2019, kl. 14:20) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar