- Judo.no - https://www.judo.no -

Spillemidler til utstyr 2018

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere.

Hva kan det søkes om?

[1]

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Godkjent judoutstyr som det kan søkes utstyrsmidler til er:

Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.

Innkjøpet må være gjort i 2018.

Spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy [2].

Hvordan søker man?

Man må søke om disse midlene i SportsAdmin [3] hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

I tillegg til å registrere søknaden må man innen søknadsfristen sende inn faktura og kvittering på betalt beløp på e-post til Kristoffer Halmøy [2].

Se for øvrig veiledning om søknadsprosessen [4].

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no [5] hverdager 08-20.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 er onsdag 6. februar 2019.

Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.