- Judo.no - https://www.judo.no -

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i NJF har kommet i gang med arbeidet. Ungdomsrådet ble opprettet tidligere i år, etter en omorganisering av det formelle ungdomsorganet (Ung Judo) de siste årene.

Bakgrunnen for omorganiseringen var først og fremst et ønske fra Forbundsstyret om å ha et organ som i større grad har en fri rolle, flatere struktur og mindre byråkratisering. Og med tettere oppfølging fra administrasjonen i NJF. På den måte kan ungdomsorganet ha mye mer innflytelse i arbeidet til NJF.

Fra workshop-samlingen fredag 11. september. [1]

Fra workshop-samlingen fredag 11. september.

Det nye ungdomsrådet har frem til nå vært samlet 2 ganger, og på sist møte 11/9 ble det diskutert noen retningslinjer og arbeidsform for ungdomsrådet:

Organiseringen av ungdomsrådet skal, som nevnt i starten, være frittstående. De skal ha en fri rolle. Møtevirksomhet ca 2 ganger årlig. På disse samlingene møtes ungdommene og har diverse workshops og jobber med dagsaktuelle saker, enten det måtte være noe Forbundsstyret ønsker innspill på eller andre ting. Utviklingssjef i NJF, Lill Merethe, har ansvar for å organisere og lede disse samlingene. I tillegg gjøres mye av kommunikasjonen/diskusjonen i Ungdomsrådet gjennom sosiale medier (egen FB gruppe).

F.v.: Lilly Solum, Kenny Halvorsen, Johanna Holmsen og Ronja Ørka. [2]

F.v.: Lilly Solum, Kenny Halvorsen, Johanna Holmsen og Ronja Ørka.

Ungdomsrådet pt. består av følgende personer:

Ungdomsrådet og utviklingssjefen jobber først og fremst nå med å utarbeide noen klubbanbefalinger som skal tilgjengelig gjøres for alle klubber. Her vil klubbene få noen helt konkrete råd på hva som kan gjøres for å skape mer ungdomsblest og hvordan lage et attraktivt tilbud som gjør at ungdom fortsetter i klubben.

Er det noen der ute som syns det virker spennende å sitte i ungdomsrådet, så må det sendes en epost til lill.tjeldvoll@judo.no for å vise interesse. Det stilles ingen formelle krav, men det er en forutsetning at man er medlem av en norsk judoklubb. Det er viktig å være forberedt på å gjøre en jobb og man må ta initiativ. Foreløpig har vi nok medlemmer i rådet, men som nevnt – vi er åpent for innkomne interesse. Så bare ta kontakt!

Nåværende ungdomsråd er for øvrig åpen for å ta i mot konkrete spørsmål og/eller ungdomsrelaterte utfordringer man måtte ha i egen klubb. Man kan ta direkte kontakt med enkeltmedlemmer, eller foreta en henvendelse gjennom NJF v/ Lill Merethe som tar det videre.

Hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef