- Judo.no - https://www.judo.no -

Utdanning for yngre ledere i idretten

NJF tar nå imot søknader fra aktuelle kandidater til en unik lederutdanning. Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole.

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk, og studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studentene gjennomfører studiepraksis i eget virke. Studiet gir 20 studiepoeng, delt inn i to hovedemner ”Ledelse” og ”Coaching for ledere”.

[1]

Utdanning for yngre ledere i idretten.

Hvem kan søke?
Studiet er et lukket studium hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn. Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten, og være mellom 19 og 29 år. Søkerne må i tillegg ha generell studiekompetanse.

Hvordan søke:

For mer informasjon om innholdet i studiet, se nettsidene til Norges Idrettsforbund [3].

Last ned brosjyre:

Tidligere studenter fra Judoforbundet som har gjennomført lederutdanningen:

Alle disse har lederverv innen idretten og norsk judo i dag, enten som trenere, dommere eller ledere!

Gå ikke glipp av denne gylne muligheten for utvikling av unge mennesker til lederverv i norsk idrett og norsk judo.

For spørsmål, ta kontakt med Lill Merethe Tjeldvoll [2] i NJF. Husk fristen som er 5. april 2017.

Vennlig hilsen
Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef