- Judo.no - https://www.judo.no -

Utdanning for yngre ledere i idretten

Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole.
NJF tar nå imot søknader fra aktuelle kandidater til en unik lederutdanning.

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk, og studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studentene gjennomfører studiepraksis i eget virke. Studiet gir 20 studiepoeng, delt inn i to hovedemner ”Ledelse” og ”Coaching for ledere”.

Lederutdanning for unge ledere 19-29 år. [1]

Lederutdanning for unge ledere 19-29 år.

Hvem kan søke?
Studiet er et lukket studium hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn. Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten, og være mellom 19 og 29 år. Søkerne må i tillegg ha generell studiekompetanse.

Hvordan søke:

For mer informasjon om innholdet i studiet, se websiden til Norges Idrettshøgskole [3], og Norges Idrettsforbund [4].

Last ned brosjyre:

Tidligere studenter fra Judoforbundet som har gjennomført lederutdanningen:

Alle disse personene har lederverv i idretten i dag, enten som trenere, dommere eller ledere! Benytt muligheten du og, til å få en unik mulighet til å utvikle deg som ung leder i norsk idrett og judo!

For spørsmål, ta kontakt med Lill Merethe Tjeldvoll i NJF.

Husk fristen som er 1. april 2016.