- Judo.no - https://www.judo.no -

Utvidet søknadsordning i 2015

NJF har gleden av å informere om at fra og med 1.1.2015 vil søknadsmidlene økes. I henhold til strategidokumentet 2014-17 har vi valgt å vektlegge grupper som er underrepresentert i norsk judo og/eller har stort frafall.

Ordningen vil med dette utvides til å gjelde flere satsingsområder. Følgende prosjekter vil klubber og regioner kunne søke om støtte til:

Søknadspotten for de tre første gruppene er på 80.000,- hvor maksimalt tilskudd er 20.000,- per prosjekt. Søknadspotten for funksjonshemmede (*) kommer i tillegg til dette, men total pott er ikke klar enda.

Søknadsprosedyrene vil være tilnærmet lik eksisterende ordning og retningslinjer for de ulike gruppene ligger tilgjengelig på judo.no [1].

Prosjektene det søkes midler om må ha som mål å rekruttere eller beholde medlemmer. Typiske aktiviteter kan være konsepter for nybegynnerkurs, lokale/regionale treningssamlinger og alternative trenings- og konkurranseaktiviteter.

Vi vil prioritere klubber utvikler konsepter som har overføringsverdi og som kan deles med NJF og andre klubber slik at flere kan dra nytte av erfaringer som høstes. Det gis kun midler til aktiviteter som foregår i Norge.

Ta kontakt med Fagsjefen [2] hvis du har spørsmål vedrørende ordningen.
Les fullstendige retningslinjer på Klubbinfo > Tilskuddsordninger [1].