314 Views

28. mai ble det avholdt Nasjonal gradering på Haugerud i Oslo. 6 kandidater skulle opp til eksaminering og spesielt for årets begivenhet var at 4 skulle opp til teknisk 5. dan. En gradering med såpass mange kandidater til høye grader er uvanlig i norsk sammenheng. I tillegg skulle én kandidat opp til teknisk 4. dan og én til kampteknisk 1. dan.

Nasjonal gradering: Arild Maka demonsterer ju no kata. FOTO: Stine Lastein
Arild Maka demonsterer ju no kata. FOTO: Stine Lastein

Fra NJFs Dan-kommisjon var Alf-Birger Rostad, 5. dan, representert. Siden to medlemmer av Dan-kommisjonen skulle graderes, var Peter Martin, 7. dan, og Åke Bransell, 6. dan, begge fra Sverige, invitert inn som eksterne sensorer. Begge har EJU kata-dommerlisens i 5 kataer og har også tidligere sittet i den svenske graderingskomitéen.

Alle besto sin gradering. Bak fra venstre: Geir Reehorst, Åke Bransell, Tørres Kjeka, Arild Maka, Bjørn Solheim, Petter Grime, Kent Westerby, Alf-Birger Rostad, Peter Martin og Martin Helliesen. Foran fra venstre: Torbjørn Engebretsen, Kim Brynildsen, Michelle Harefallet og Michael Michaelsen, som alle hadde roller som uke. FOTO: Stine Lastein
Alle besto sin gradering. Bak fra venstre: Geir Reehorst, Åke Bransell, Tørres Kjeka, Arild Maka, Bjørn Solheim, Petter Grime, Kent Westerby, Alf-Birger Rostad, Peter Martin og Martin Helliesen. Foran fra venstre: Torbjørn Engebretsen, Kim Brynildsen, Michelle Harefallet og Michael Michaelsen, som alle hadde roller som uke. FOTO: Stine Lastein

Følgende kandidater skulle graderes:
Arild Maka, Gausel Judoklubb 5. dan
Kent Westerby, Go dai Judoklubb 5. dan
Bjørn Solheim, Go dai Judoklubb 5. dan
Martin Helliesen, Sandnes Judoklubb 5. dan
Petter Grime, Oslo Judoklubb 4. dan
Tørres Kjeka, Stord Judoklubb 1. dan

Graderingen startet med introduksjon av kandidatene og sensorene. Så startet alle med yako-soku-geiko i newaza og tachiwaza, hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kata’ene fremvist og tilskuerne fikk se nage no kata, kime no kata, ju no kata, goshin jutsu og itsutsu no kata. Til slutt viste hver kandidat en fordypningsteknikk hver.

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at alle besto.

Vi gratulerer alle med nye dan-grader!

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier