24 Views

Lørdag 25. mai ble den årlige nasjonale graderingen avholdt. Denne gangen i Oslo Judoklubb sine lokaler på Skullerud.
Her var det også godt besøkt med tilskuere for å se på graderingen.

Sensorer fra NJFs Dan-kommisjon var Knut Harefallet (6. Dan), Martin H. Helliesen (5. Dan) og Petter Grime (4. Dan). Judoforbundets representant var Svenja Rahn fra styret som fikk overvære graderingen. Det var 5 kandidater som skulle prøve seg til nye dan-grader.

Fra venstre: Petter Grime (Dan-kommisjon), Svenja Rahn (Styremedlem, NJF), Torbjørn Engebretsen (Sandnes JK), Lars Petter Totorp (Slemdal JK), Shino Wilberg (Lier JK), Martin Helliesen (Dan-kommisjon) og Knut Harefallet (Dan-kommisjon).

Graderingen startet med fri-serie i ne waza og etter hvert tachi waza.
Her var det fokus på variasjon og det å vise frem forskjellige teknikker i forskjellige situasjoner. Det ble så fremvist kataer før kandidatene viste og forklarte sine fordypningsteknikker.

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at følgende kandidater besto:

  • Torbjørn Engebretsen, 4. Dan
  • Lars Petter Totorp, 4 Dan
  • Shino Wilberg, 4. Dan

Gratulerer til alle med nye grader!

Mvh
Svenja Rahn
Styremedlem, NJF

Lill Merethe Tjeldvoll

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401