693 Views

Lørdag 9. desember møtte 11 kandidater til dan-gradering. I hovedsak var dette unge konkurranseutøvere. Teknikkene bar preg av det ved at de var dynamisk og effektivt utført. Kandidatene hadde tatt til seg at de skulle vise teknikkene ved at elementene var tydelige og synlige.

Filippa Brovold utfører en kata-guruma på dan-graderingen. FOTO: Størker Moe
Kandidater med ny grad etter gjennomført dan-gradering. Bak fra venstre: Sebastian Duborgh, Kornelius Eilertsen, Snorre Johansen (Bisitter), Alf Birger Rostad (Hovedsensor), Knut Harefallet (Sensor), Matias Kollerud, Christopher Kjølner. Foran fra venstre: Sigurd Stokke, Gustav Brovold, Iselin Tiller, Filipa Brovold, Stine Marie Røsæg, Brage Brataas, Magne Moe. FOTO: Størker Moe

Graderingen foregikk ved at alle kandidatene startet i ne waza med egen partner, deretter skulle de skifte og arbeide med to av de andre kandidatene. Tachi waza ble gjennomført på samme måte. I bevegelsesoppgavene jobbet de igjen med egen partner, men visningene var samtidig for alle kandidatene. Sensorene betraktet teknikkene ved å bevege seg omkring på matta, samtidig som de gjorde sine notater.

Fordypningene ble gjennomført ved at partnerne jobbet sammen og hver enkelt viste og presenterte egne teknikker for kommisjonen. Her ble det tidvis presentert svært innsiktsfulle, varierte og presise tekniske og muntlige presentasjoner.

Kata-delen av graderingen er en krevende øvelse. Krevende i det perspektivet at utøveren må bruke tid og energi for å opparbeide egne ferdigheter, men også mye tid i samhandling med partner. En dan-gradering innebærer at kandidatene selv har ansvaret for planlegging, trening og gjennomføring. Og trenerne er veiledere. Prinsippet er kjent fra skole- og universitetssystemet og resultater og honorering varierer tilsvarende.

Da de ferske svart-belte-utøverne hadde mottatt sine diplomer fikk de noen gode råd. Som svart-belte blir du et enda tydeligere forbilde. Utøverne og omverdenen oppfatter deg med rette som en person med en ekstraordinær innsikt og forståelse i Judo. Det må du leve opp til. I det perspektivet er graden en ny step-stone for videre læring. Det er bra å se kamper på stevner, det er bra å se teknikker og konkurranser på youtube. Likevel må du supplere med selvstudier av tekst på internett og fra bøker. Lær navnene på teknikkene, og prinsipper og premisser for teknisk utøvelse. En svartbelte skal være som et «oppslagsverk» for klubbens medlemmer. Vi minner om at utdanning er en av Kodokan judos fem bærende elementer.

Graderingskommisjonen var Region- og hovedsensor Alf Birger Rostad i Judoregion Midt, Regionsensor Knut Harefallet fra Judoregion Øst og bisitter Snorre Johansen fra Innherred Judo- og BJJ-klubb.

Alf Birger Rostad
Regionsensor Judoregion Midt

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier