876 Views

Mindre frafall med egen jentegruppe for de minste. Les om erfaringene fra Trondheim Judokwai.

FOTO: Filippa Brovold
FOTO: Filippa Brovold
FOTO: Filippa Brovold
FOTO: Filippa Brovold

I Trondheim Judokwai har vi flere flinke utøvere, og spesielt artig er det at vi nå har mange jenter i klubben. Flere deltar aktivt på stevner og har store planer for framtiden.

For å legge bedre til rette for jenter startet vi høsten 2013 en ren jentegruppe for de mellom 6-8 år. Tilbudet ble raskt populært og gruppa består nå av 18 aktive og tøffe jenter som ser ut til å trives med judo. Etter jul var frafallet for denne gruppa på 0 % og det er nå foreløpig ikke plass til flere på jentegruppa.

Våre ungdomsjenter har fungert som hjelpetrenere og bidratt som lagledere på turer og stevner hvor de minste jentene har vært med. De eldste får nyttig terenererfaring og flere virker å trives i rollen som trenere for småsøstre og andre judojenter. De minste har fått ekstra hjelp, gode forbilder, og noe mer kvalifisert hjelp til å feste hårstrikk og ordne belter enn hva som har vært vanlig.

Erfaringene så langt er at en jentegruppe for de minste har vært riktig og viktig for å få flere jenter til å finne seg til rette med judo. Inntrykket fra tidligere nybegynnerpartier har vært at gutter ofte har tatt litt i overkant stor plass og blitt for dominerende med sin stil. En del jenter har nok opplevd at dette har bidratt til at det har blitt vanskelig å trene judo på sine premisser.

Blant våre ungdommer er det nå i liten grad ønske om adskilte treningstilbud for jenter og gutter, og tilbudet i klubben er slik litt ulikt det som tidligere er prøvd ut en del steder. Ulike løsninger vil trolig kunne fungere for å få flere jenter til å trives med judo, men basert på våre erfaringer kan vi anbefale jentegrupper for de minste.

Mvh

Erlend Brovold
Trondheim Judokwai

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier