607 Views

Judoforbundet har fått en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på hele 1,5 millioner kroner! Dette skal vi bruke på JUDOFESTIVALEN, et prosjekt som tilrettelegger barne- og ungdomsarrangementer som viser frem judoen og judoens verdier.

Mer informasjon på http://sparebankstiftelsen.no/

2015_judofestival_02
Judofestival-arrangementene kan ha flere former.

2015_judofestival_01

Bakgrunnen for søknaden var målene i Strategidokumentet:

  • Klubbene tilbyr aktivitet av høy kvalitet for barn (6-12 år)
  • Klubbene tilbyr aktivitet av høy kvalitet for ungdom (13- 19 år)

Målet med disse midlene er å tilrettelegge for at klubbene kan tilby mer og bedre aktivitet. Det gir dessuten klubbene en unik mulighet til å rekruttere flere medlemmer.

Selve arrangementet kan ha flere former, hvor mulige aktiviteter for eksempel kan være stevner, newaza-konkurranser, varierte judoaktiviteter, trening og oppvisninger.

NJFs fagsjef Stine Lastein blir prosjektleder for prosjektet som har en tiltenkt varighet på ca 1 år.

Pengene fra Sparebankstiftelsen er øremerket innkjøp av utstyr, så vi tenker oss flere del-prosjekter knyttet opp mot Judofestivalen. Dette kan være behov for utdanning, informasjonsmateriell, mentorordning for dommere, etc. Her ønsker vi innspill og behov.

Det er allerede klart at en stor del av summen vil gå til innkjøp av judomatter.

Tildeling av judomattene forutsetter regionalt samarbeid. De allerede formelt opprettede regionene kan starte umiddelbart.

De resterende må avklare et samarbeid som ivaretar alle klubber som ønsker å ta del i prosjektet (innenfor et geografisk område). Judomattene forblir da også i NJFs eierskap. Det er altså ikke et krav om å opprette en region på permanent basis, men dette anbefales sterkt av NJF.

I tillegg kan det lages utstyrspakker med forbruksmateriell (eks. medaljer, premier, t-skjorter etc.) eller utstyr nødvendig for gjennomføring (scoringstavler, judodrakter, bannere etc.) som hver enkelt arrangør kan få. Kom gjerne med innspill til innholdet i slike utstyrspakker.

Med JUDOFESTIVALEN vil klubbene få en unik mulighet til å vise seg frem i sitt nærmiljø og skape lokalt engasjement. Ta kontakt med forbundskontoret (Stine Lastein) for å få vite mer allerede i dag!

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Sosiale medier