444 Views

Byen er Bergen og laget er Bergen Judoklubb

Klubbesøket hos Bergen Judoklubb inneholdt «alt» det vi ønsker fra NJF.

Møte med styret representert med Guro, Marit og Silje, ga oss ett godt innblikk i hvordan de jobber og hvilke muligheter de har og deres tanker rundt disser – både på kort og lang sikt, i forhold til videre klubbutvikling.

De er allerede godt i gang med trenerrekruttering og har en god miks av unge hjelpetrenere og erfarne trenere, bl.a. har de nå en fransk trener på sitt seniorparti. Trenerutvikling gjennom trenermøter og en sportslig koordinator er i styrets planer og de ønsker ohjelpetrenerkurs rett etter sommerferien og det skal vi selvfølgelig tilrettelegge for.

De skal også arrangere klubbkonkurranse før sommerferien, i tillegg til sommeravslutning. Klubben vil også jobbe med å involvere foreldre/foresatte «tettere» inn rundt klubben, spesielt i forhold til arrangementer og sosiale aktiviteter. Klubben deltok på Førde Cup siste helg, med barn, ungdom og seniorer, her fikk de erfare betydningen av å konkurranser – både for klubbfelleskspaet og mestring, samt betydningen av å ha trent på konkurranser i forkant. Det å komme «vekk» fra egen Dojo i forhold, til opplevelser, mestring og fellesskap er avgjørende for både klubbutvikling og utvikling av alle judoutøvere.

Klubb besøk gir også anledning til å møte foreldre/foresatte, det er alltid lærerikt, hyggelig og motiverende. Klubben bruker ellers Spond som sitt medlems verktøy.

Jeg fikk oppleve 4 gode treninger hos Bergen Judoklubb – felles for alle var at jeg kjente igjen innholdet fra vår utviklingstrapp, på de ulike nivåene.

Det startet med knøtte trening ledet av Silje og Famke, som ledet barna gjennom en morsom og fartsfylt økt, med mange gode aktiviteter og judorelaterte øvelser hvor grep var sentralt. Jeg fikk også se noen nye øvelser som jeg vil tipse andre klubber om. Likte veldig godt at begge trenerne var aktivt med, enten det var på lekbasert oppvarming og øvelser/aktiviteter med gradvis tilnærming mot judotekniske deløvelser.

Barnegruppen med over 20 deltakere var ledet av Anders og Johannes, med Kristoffer som hjelpetrener. Det var 60 minutter med høy aktivitet og varierte øvinger, med 3 trenere kan de også jobbe med differensierte opplegg og det gjør at «alle er med» hele tiden, uansett ferdighetsnivå og alder. Det var Grep som stod i fokus i dag, fra tachi wasa. Her var det gode øvingsbilder og instruksjon, samt at randori selvfølgelig var siste del av økten. Det var tydelig at de har jobbet godt sammen med barna gjennom vinteren og frem til nå.

Ungdomsgruppen  ledet av Anders/Johannes er alltid «fint» å se i klubbene våre, på mange måter sier den mye om hvordan «ståa» er i klubben – både i forhold til antall, antall jenter og gutter, samt graderingsnivå.

Det var 12 ungdommer på kveldens trening og en fin miks av jenter og gutter, kveldens trening inneholdt alt vi ønsker å «se» i en treningsøkt, oppvarming, deløvelser med gode øvingsbilder, veiledning og egen øving, samt selvfølgelig randori. Tachi Waza og grepsteknikk var tema både for barn og ungdomsgruppene i dag.

Seniortreningen var, som alle andre senior treninger jeg har sett, preget av «kjærlighet» og respekt til Judo, treningsglede og fellesskap. Jeg gleder meg til å komme tilbake til Bergen, tusen takk for meg og «jobben» dere alle gjør.

Tore Fauske Haugen

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier